MAASSLUIS | “Ondanks onzekere financiële tijden slaagt het college van burgemeester en wethouders er in zonder extra bezuinigingen te blijven investeren in een mooier en levendiger Maassluis,” aldus de gemeentelijke afdeling Communicatie: “Dit blijkt uit de Kadernota 2022-2025 die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.” 

Wethouder van Financiën Sjef Evers is tevreden over zijn kadernota: “Ik heb geen glazen bol en het is in deze onzekere economische tijden erg lastig om voorspellingen te doen en vooruit te kijken. Maar het is goed om te zien dat het ons lukt om te blijven investeren in de stad. Ons uitgangspunt is hierbij om inwoners en ondernemers zo min mogelijk financieel te raken. Dat is gelukt. En zonder extra bezuinigingen. Zo maken wij Maassluis samen mooier.”

Download de: Kadernota 2022-2025

Het is voor gemeenten elk jaar lastiger om de begroting op orde te krijgen. De taken van gemeenten nemen toe terwijl de financiële steun van de Rijksoverheid juist minder wordt. Met deze kadernota lukt het Maassluis om de komende jaren ambities waar te maken en financieel stabiel te blijven.

Het college heeft oog voor de toekomst en trekt daarom de komende jaren extra geld uit voor de jeugdzorg en onderwijshuisvesting. Daarnaast vraagt een duurzame en leefbare stad om meer openbaar groen. Ook het verbeteren en onderhouden van civiele kunstwerken als bruggen vraagt een extra financiële inspanning.

Besluitvorming
De gemeenteraad bespreekt de kadernota 2022-2025 tijdens de commissievergadering van dinsdag 15 juni 2021 en de raadsvergadering van dinsdag 22 juni 2021.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn online te volgen via Gemeenteraad live


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt