MAASSLUIS | Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren.

Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.

In Nederland werd die jaarlijkse dag overgenomen in de crisisperiode, de jaren ’30.  Dat vierden wij toen in oktober, maar dat bleek geen succes, getuige dit artikel uit: Nieuwsblad van Friesland van 16 juni 1948:

 

Internationale Vaderdag.

In navolging van Amerika zal nu ook in Nederland voortaan de derde zondag in juni als Vaderdag gelden. In Amerika noemt men deze dag “Christmas in June”, wat wel bewijs dat Vaderdag als een ware feestdag wordt beschouwd. Vorige jaren werd de Nederlandse Vaderdag in oktober herdacht, doch omdat het Sint Nikolaas en het Kerstfeest er spoedig opvolgden is gemeend dat de maanden mei of juni geschikter waren. Mei was echter al voor de moeders gereserveerd, namelijk de tweede zondag in die maand. Restte er nog juni en zo zal de derde zondag in juni algemeen als Vaderdag worden beschouwd.

De Nederlandse bond van herenmode-detaillisten heeft het initiatief genomen tot deze internationale normalisatie. Het bestuur is ervan overtuigd dat de dag van 20 juni aanstaande het bewijs zal leveren dat niet alleen moeder maar ook vader een eigen dag zal krijgen

Als hij nu maar niet toevallig op 20 juli jarig is!

bron: Delpher


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema