MAASSLUIS | Naar aanleiding van de bezorgde reactie van een inwoner over de bouwplannen op het voormalig Potterrein geeft de gemeente nadere informatie die vrijelijk beschikbaar is voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Hoewel het voor ons mooi is dat onze nieuwssite de voorkeur heeft om als burger de zorgen te delen, had deze vraag direct aan de gemeente kunnen worden gesteld.

 

Ingezonden: Is Dirkzwagerstraat nog steeds verontreinigd?

Alle informatie over de bodemkwaliteit en de sanering is openbaar toegankelijk via de tool ‘Bodem in Kaart’ van de DCMR.

De heer Pasterkamp (en anderen) kunnen dit nagaan door te gaan naar http://dcmr.gisinternet.nl/ en vervolgens de locatie Heldringstraat 39, Maassluis in te typen bij adres.

Het gaat vervolgens om Onderzoekslocatie AA055600330.

Daar zijn alle documenten terug te vinden van de sanering. Zo ook de documenten van 2013 toen het gebied van het Pot-Palletterrein is gesaneerd.

Op pagina 9 vanhttp://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/53/21677753.PDF is het gesaneerde gebied te vinden (blauw omlijnd).

Voor het woningbouwgedeelte is begin dit jaar nog een actualiserend bodemkundig onderzoek uitgevoerd.

Dit is terug te lezen via: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/44/9999110544.PDF. Op pagina 14 van het rapport wordt in de conclusie vermeld dat:

Gezien t.p.v. van het beschikt gebied de grond zintuiglijk schoon zand betreft, kan tevens worden geconcludeerd dat de sterke verontreinigingen met asbest, zware metalen en PAK uit het verleden op dit deel van het ‘projectgebied’ niet zijn aangetroffen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt