MAASSLUIS | Er is sprake van een steeds verder groeiende wachtlijst bij zwembad Dol-Fijn. De coronaperiode heeft dat nog erger gemaakt. Ondertussen zoeken ouders een plekje elders in plaats van in de eigen stad. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het zwembad heeft een aantal knelpunten waarover de fractie van VSP  Maassluis vragen heeft. De gemeente gaat met het zwembad in overleg hierover en over mogelijke andere oplossingen, omdat ook B&W vindt dat de wachttijd in Dol-Fijn op dit moment te lang is.

 

 

In antwoord op vragen van de VSP fractie heeft B&W haar standpunt naar buiten gebracht.

“Wij zijn op de hoogte van de lange wachttijd bij zwembad Dol-fijn. De gemiddelde wachttijd is 2 jaar, waarbij het niet mogelijk is per dag de exacte wachttijd aan te geven. Dat komt omdat ouders meerdere voorkeursdagen aan mogen geven. Degene die het langste op de wachtlijst staan worden, ongeacht de voorkeursdag, als eerste opgeroepen. Dan hebben ze zelf nog de keuze om toch voor een andere te kiezen. De wachttijd speelt al meerdere jaren, maar is nog eens extra lang geworden vanwege de vele sluitingen in coronatijd. Naast corona zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen waarom de wachttijd lang is. Het zwembad geeft aan dat het naast corona gaat om de volgende redenen:

  1. Afschaffen schoolzwemmen: meer dan 100 kinderen hadden geen zwemdiploma A uit de groepen 5/6. Dit zorgde voor een extra druk op de wachtlijst.
  2. Jeugdfonds Sport en Cultuur: kinderen die gebruik maken van dit fonds worden binnen 1 jaar geplaatst, waardoor andere kinderen soms langer op de wachtlijst staan.
  3. Personeel: er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt om aan goed geschoold zwempersoneel te komen.

VSP Maassluis vindt dat deze situatie zeer zorgelijk is.

B&W stelt:

“Gezien het waterrijke land dat Nederland is, vinden wij het zeer belangrijk dat iedereen zijn zwemdiploma haalt. Daarvoor is ook een flyer ontworpen, welke in alle groepen 2 van de basisscholen en bij het CJG tijdens het consultatie-gesprek van 3 jaar en 9 maanden wordt uitgedeeld. Ook liggen de flyers bij onder andere de Voedselbank en de bibliotheek. Het doel hiervan is dat ouders hun kinderen vroegtijdig inschrijven voor de zwemles. Wij hebben het zwembad ook gevraagd om naar oplossingen te  kijken om de wachtlijsten terug te dringen. Het zwembad heeft al meer uren zwemles gecreëerd en wil dat aantal nog verder ophogen.”

Zwembad Dol-Fijn heeft laten weten:

“Om het tij te keren hebben wij al uitgebreid met een paar extra uur zwemles in de week, zodat er meer kinderen geplaatst kunnen worden. Ook doen wij voorstellen die in theorie zouden kunnen, zoals extra zwemles op zaterdag- en zondagmiddag, maar waarbij in het verleden weinig animo voor was en het de vraag is of er voldoende gekwalificeerde zwemlesinstructeurs te vinden zijn. Daarnaast gaan extra uren zwemles ten koste van bijvoorbeeld het gezinszwemmen, dat kan dan alleen in het recreatiebad plaatsvinden in plaats van in het gehele zwembad. Het zwembad heeft al enkele uren extra zwemles ingeroosterd per week. Om de wachtlijst nog verder in te lopen is het belangrijk dat wij serieus kijken of zwemles op zaterdag en zondag verder uitgebreid kunnen worden.”

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek