door gemeente maassluis

MAASSLUIS | De financiën van vrijwel alle Nederlandse gemeenten staan vanaf 2026 zwaar onder druk. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren grote opgaven door het Rijk afgestoten en bij gemeenten neergelegd. Ook de gemeente Maassluis wordt voor financiële en maatschappelijke uitdagingen gesteld en moet keuzes maken.

Voorbereid op de toekomst

Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht hoe de gemeentelijke financiën ook op termijn, met een lagere rijksbijdrage, in balans kunnen blijven met de organisatiekracht en de opgaven die we hebben.
Er is in het onderzoek nagedacht over verschillende scenario’s aan de hand van de vraag wat voor stad Maassluis wil zijn en welke taken, voorzieningen en maatschappelijke effecten daar wel en niet (meer) bij horen. Door een richtinggevende koers te kiezen kan vervolgens gekomen worden tot een afgewogen pakket aan financiële maatregelen.

Koers College van B&W

Het college heeft mede op basis van het onderzoek de koers ‘Samen thuis in Maassluis’ opgesteld. Deze koers past bij de stad die Maassluis al is; een aantrekkelijke woonstad, met goede voorzieningen en een stad waar we naar elkaar omzien.
Deze koers is richtinggevend voor de te nemen maatregelen. Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. De maatregelen zijn geïnventariseerd, maar moeten nu verder onderzocht en uitgewerkt worden op haalbaarheid. Dat gaan we richting de begroting doen.

Verantwoordelijkheid Rijk

Ondanks dat gemeente Maassluis zich goed voorbereidt op de toekomst benadrukt wethouder Sjef Evers (financiën) dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen. “Wij zijn en blijven van mening dat het kabinet de financiële knelpunten van gemeenten moet aanhelen. Recent heeft het Rijk besloten dat er structureel een miljard extra naar gemeenten toe komt, maar daarmee krijgen alle gemeenten minder dan we nodig hebben voor de uitvoering van onze taken. In lijn met het VNG-advies denken we na over onze koers, maar blijven we ook nadrukkelijk eisen dat we voldoende middelen krijgen.”


Thema-avond 14 mei

Het onderzoek en de rapportage worden tijdens de thema-avond op 14 mei met de raad besproken. Deze vergadering is openbaar.
De stukken zijn beschikbaar op Bijeenkomst/1163156 Gemeente Maassluis (notubiz.nl)Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!