door Hans Middendorp

“Peil volgt functie, totdat wij instructie krijgen van hogerhand”

DELFLAND | Het weer verandert de laatste jaren, met meer natte perioden zoals nu in de herfst van 2023, en met lange droge perioden in het voorjaar en de zomer. Waar tot voor kort de waterschappen het overtollig water zo snel mogelijk wegpompten, is het nu veel meer beleid om het regenwater zo lang mogelijk in het gebied vast te houden.

Oe ziet het Hoogheemraadschap van Delfland dit?

Ide Opdam van Water Natuurlijk vroeg in de commissie Waterkwaliteit en Wanterkwantiteit hoe klimaat en natuur worden meegewogen in de peilbesluiten. Dan gaat het over de minimale en maximale waterstand in de polder. Meer water is meestal goed voor de opvang van regenwater, voor het tegengaan van de bodemdaling en voor de natuur. Maar meer water is problematisch voor boeren, die hun koeien niet in een nat weiland willen laten grazen.

Minister Halbers van IenW heeft publiekelijk meermalen gesteld dat wat hem betreft moet gelden “functie volgt peil”. Vorig jaar is de nota ‘Water en Bodem Sturend’ verschenen, die daar uitwerking van is.

Hans Middendorp van de AWP voor water, klimaat en natuur interrumpeerde hoogheemraad Manita Koop (CDA) toen zij antwoordde dat water en natuur “wel enigszins impliciet waren meegenomen in de afwegingen, ook al was dat niet expliciet benoemd in de rapportage”. Zij stelde ook dat de nota ‘Water en Bodem Sturend’ voor Delfland nog geen beleid is, “omdat het Delfland nog geen instructies heeft ontvangen van hogerhand”.

Verder bleek dat Delfland weliswaar met alle belanghebbende grondeigenaren heeft overlegd over de nieuwe waterpeilen, maar niet heeft gesproken met boeren die een groot perceel pachten. Zo was er uit de Aalkeetbuitenpolder een boer die daar 60 ha weiland pachtte van Natuurmonumenten, die vertelde dat hij van niks wist en “werd overvallen” door dit besluit. Waarom vond Natuurmonumenten dat niet nodig? Opmerkelijk is dat Natuurmonumenten in het college van Delfland is vertegenwoordigd, waarom was dit niet even kortgesloten?

Ook Rolf Sunders van de geborgde zetels voor de boeren vond het onbegrijpelijk dat Delfland niet in gesprek gaat met pachtboeren. Nieske Dijkshoorn van BBB benadrukte dat het om een biologische boer gaat.

Uiteindelijk werd het peilbesluit voor de Aalkeetbuitenpolder door het College teruggenomen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek