MAASSLUIS | Het stormseizoen komt eraan en het Roekenbos aan de Sportlaan telt veel bomen die dreigen om te vallen. De gemeente houdt zich aan de Flora- en Faunawet die voorschrijft dat voor deze beschermde vogelsoort (roek) minstens tien maanden moet worden gemonitord of er geen enkel exemplaar van deze soort meer broed en woont op de betreffende locatie.

Wethouder Kees Pleijser stelt dat hij de wet respecteert, maar zich wel zorgen maakt of er tijdig genoeg een eindconclusie komt, voordat herfststormen als nog deze bomen zullen knakken. Al die tijd blijft dat terrein verboden terrein voor de mensen vanwege het potentiële gevaar dat er een boom neergaat.


 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt