Op 29 September is de week tegen eenzaamheid begonnen, wie gedacht had dat het alleen om ouderen ging heeft het mis, eenzaamheid onder twintigers is ook ‘zorgelijk hoog’

Week Tegen Eenzaamheid’.

Eenzaamheid is er alle dagen,

welke leeftijd je ook mag dragen.

Van jong tot stokoud,

wees niet te benauwd,

naar iemands wel en wee te vragen!

                                                                                    Aad Rieken.


De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie
Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud