© PR - Eerste sporen zichtbaar bij de Oranjeplassen waar de bosschage gekapt is

Aan de westzijde van onze stad worden door Hoek van Holland plannen ten uitvoer gebracht voor een kleinschalig, open cultuurlandschap en biologische stadslandbouw. De ambitie is om fietsers, wandelaars en ruiters dit bijzondere cultuurlandschap te laten ervaren en de mogelijkheid te bieden om er ‘iets te doen’: Groenten kopen bij de boer, een kano huren, een ijsboerderij bezoeken, enzovoort. Dergelijke activiteiten en stadslandbouw zijn gewenste private initiatieven; de uitstraling van de bestaande en nieuwe bebouwing is hierbij van belang. De overheid investeert bij dit project in het maken van (langzaam verkeer) verbindingen die de toegankelijkheid van het gebied verbeteren en in ecologische verbindingen.

Visie van Hoek van Holland op de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder
Beide polders vormen een bijzonder stuk open landschap binnen de verstedelijking en het kassengebied. Samen met het Staelduinse Bos vormt het een belangrijke groene schakel tussen Midden-Delfland en de kust. Een landschap dat in deze tijd waard is gekoesterd te worden. Eerdere plannen voor beide polders gingen uitvan grootschalige gebiedsontwikkeling. Voor de Oranjebuitenpolder was dat een Masterplan, een uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)en Recreatief Groen. Voor de Bonnenpolder was dit een Gebiedsontwikkelingsplan met een ecologischeverbindingszone. Beide plannen zijn niet doorgegaan, onder andere vanwege bezuinigingen op de EHS enweerstand van grondeigenaren.
Onderstaand ambitiedocument zet vooral in op het verbeteren van (recreatieve) verbindingen ten behoeve van fietsen, wandelen, skaten, recreëren aan bijvoorbeeld de Oranjeplassen, picknicken in de polder, kanovaren en paardrijden. Ook worden mogelijkheden geboden voor het toevoegen van recreatieve voorzieningen. Hiernaast is het stimuleren van stadslandbouw een belangrijk onderdeel, waarbij ondernemers en bewoners centraal staan. Het is de bedoeling dat er meer  duurzaamgeproduceerd voedsel – van hoge kwaliteit – voor bredelagen van de bevolking beschikbaar komt. Daarnaastversterkt stadslandbouw de kansen op de arbeidsmarkt, beperkt het de voedselkilometers en vergroot het de biodiversiteit.

Rapport

Het betreffende rapport vindt u hier, Hierin wordt nader ingegaan op de ambities om dit gebied te veranderen.

Plan Oranjepolder eo

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt