Het grootste knelpunt blijft de beveiligingssoftware waarin nog kritieke fouten zitten.

WATERWEG | Sinds medio september worden dynamische testen uitgevoerd door de spoorbeveiligingsleverancier Bombardier. De planning voor de oplevering van de exploitatieversie van de spoorbeveiliging inclusief veiligheidscertificaat staat nog wel gepland op 5 november 2018.  

Het tijdstip van de start van de exploitatie is afhankelijk van de ontwikkeling van de spoorbeveiligingssoftware, aanvraag indienststellingsvergunning en de testresultaten, vooralsnog zal dit niet voor eind januari 2019 zijn.

Deze planning leidt niet tot een budgetoverschrijding en vooralsnog kunnen alle vertragingskosten worden opgevangen binnen de projectbegroting.

De complexiteit zit in het feit dat er ook bruggen in het traject liggen, dat er tussendoor ook nog een transporttrein op dit traject moet. Extra probleem was, dat er bij afgravingen asbest is aangetroffen en diverse verzakkingen. Nu nadert het moment dat men voor het Blankenburgtracé eronderdoor gaat graven. [Redactie]

 

Rapportage

Over De Hoekse Lijn wordt in de gemeente Rotterdam frequent gerapporteerd. De tijdige oplevering van de metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland staat onder grote druk, zo schrijft de verantwoordelijk wethouder Visser aan de raad in zijn brief dd 15 oktober j.l. Visser meldde een maand geleden dat de eerste metro niet voor eind januari/begin februari rijdt.

Er wordt met man en macht gestreefd om de beoogde datum van 5 november te halen, maar er wordt serieus rekening mee gehouden dat die datum  niet haalbaar zal blijken voor de oplevering.

Hij schrijft:

“Op maandag 15 oktober 2018 heeft overleg over de planning plaatsgevonden tussen de directie van RET en de directie van de softwareleverancier. In dat gesprek is de opleverdatum van 5 november 2018 door de leverancier bevestigd en is aangegeven dat deze datum nog steeds de streefdatum is. Op basis van eerdere ervaringen en eigen informatie is het oordeel van het projectbureau dat de opleverdatum die door de leverancier wordt gecommuniceerd als onzeker moet worden beoordeeld. Belangrijke reden hiervoor is dat een aantal nieuwe nonconformities in de software zijn ontdekt die moeten worden opgelost. De oplossingen voor deze non-conformities moeten voorafgaand aan de oplevering ook nog door de  leverancier van de spoorbeveiliging worden getest. Hiervoor is extra tijd nodig waardoor de opleverdatum van 5 november 2018 onder druk komt te staan.”

Daarnaast spelen nog enkele andere problemen die minder vitaal zijn

Lees hier de volledige voortgangsrapportage brief met statusbijlage:

Brief aan de Raad van Rotterdam

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. J. de V
  19 oktober 2018 at 11:07

  Echt een prachtige PR term, die “nonconformities”.

  In gewone mensentaal is dit een ‘Probleem’, ‘Tekortkoming’ of ‘Fout’.
  Als je die brief herschrijft en overal ‘nonconformiteit’ vervangt met ‘probleem’, dan is de toon opeens heel anders. 🙂

 2. 18 oktober 2018 at 23:38

  De uitspraken die we inmiddels al meerdere keren hoorden:

  Ze hadden even over t hoofd gezien
  – dat er ook bruggen in het traject liggen,
  – dat er tussendoor ook nog een transporttrein op dit traject moet,
  – dat er bij afgravingen troep kon worden aangetroffen,
  – dat het blankenburgtracé eronderdoor gaat graven,

  Dát en nog veel meer zaken die ze heel naïef niet hadden verkend en daardoor ook niet onderkend

 3. Aad Rieken
  17 oktober 2018 at 20:04

  “SOF(T) WEER!”