MAASSLUIS | Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft op 25 september besloten om een samenwerking aan te gaan met energieleverancier Vrijopnaam om een zonnepark te realiseren aan de Hooge Zeedijk. In 2018 heeft het bedrijf Vrijopnaam contact opgenomen met de gemeente met het voorstel om een zonnepark te realiseren.

De uitbreiding van de begraafplaats wordt na 2040 verwacht, tot die tijd is de grond niet gebruikt. Dit biedt een mogelijkheid om voor de komende twintig jaar het zonnepark op dit stuk terrein in gebruik te nemen. Het zonnepark zal worden aangelegd met de voorkant van de begraafplaats afgewend, zodat bezoekers geen last zullen hebben van de schittering van de panelen. Tevens wordt een verhoogd talud en hekwerk aangebracht in samenwerking met de dienst stadsbedrijf van de gemeente Maassluis.

De gemeente staat positief tegenover het  voorstel, aangezien het past binnen de volgende ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022 onder het hoofdstuk “duurzaamheid en milieu”:

“Wij houden vast aan de ambities uit het Programma Duurzaamheid om als gemeente in 2040 CO2 neutraal te zijn. Een gerichte aanpak is hiervoor noodzakelijk. Dat kan de gemeente niet alleen, maar is alleen bereikbaar in samenwerking met anderen. Hiervoor is het kweken van bewustwording en enthousiasme bij inwoners en bedrijven van belang. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol als voortrekker, stimulator en informatieverstrekker. Tegelijkertijd heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.”

Het plan bestaat uit een compleet zonnepark van ongeveer 850 zonnepanelen met een opbrengst van ca. 270 MWh per jaar. Dit zonnepark voorziet in de stroombehoefte van ongeveer
120 huishoudens. De opgewekte zonnestroom wordt teruggeleverd aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Het zonnepark wordt aangesloten op de openbare infrastructuur van Stedin.

Lokale participatie is integraal onderdeel van de propositie. Via het bedrijfsmodel kunnen inwoners van Maassluis profiteren van de opgewekte zonnestroom in het zonnepark. Een
belangrijke ambitie van dit zonnepark is dan ook om inwoners van de gemeente Maassluis, die geen (geschikt) dak hebben in staat te stellen zonnestroom op te wekken.

exclusief aangeboden aan de inwoners en lokale bedrijven

De panelen in het zonnepark worden in de eerste drie maanden na de start van het zonnepark exclusief aangeboden aan de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Maassluis.

Vrijopnaam maakt het voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en financieel aantrekkelijk zijn eigen zonnestroom op te wekken. Je wekt je eigen zonnestroom op ‘op afstand’ met een paneel in een zonnepark. Zo’n paneel heet een ‘Paneelopnaam’. Elke nieuwe klant ontvangt het eerste Paneelopnaam gratis. Vervolgens bepaal je zelf óf en zo ja hoeveel extra panelen je wilt
aanschaffen. De stroom die je met jouw panelen opwekt, wordt in mindering op je energierekening gebracht.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. 22 oktober 2018 at 15:09

  Je kunt je panelen nu reserveren op: https://www.vrijopnaam.nl/maassluis

 2. Henk van Woerden
  11 oktober 2018 at 09:18

  De inwoners van Maassluis krijgen een zonnepaneel in dit plan als ze meedoen.

  Mogen mensen uit Maasland ook meedoen?
  Beetje aardig zijn voor de buren…….

 3. Henk van Woerden
  10 oktober 2018 at 21:59

  Eind augustus was het nieuws op basis van een onderzoek van Energievergelijk.nl dat Maassluis (en Vlaardingen) onderaan een lijstje bungelden.

  Dus een heel mooi initiatief. Iedereen kan meedoen.

  Wordt onze stad toch weer een beetje groener van.