Gezamenlijk fracties JA21en BBB in het Hoogheemraadschap Delfland

DELFLAND | Per 10 oktober heeft de fractievoorzitter van JA21 (zie foto) in het Hoogheemraadschap Delfland zijn fractie ontbonden en zich aangesloten bij de BBB fractie in dit waterschap. Algemeen Bestuurs-lid Leendert Verheij maakt per 10 oktober deel uit van de BBB-fractie in het Hoogheemraadschap Delfland.

Fractievoorzitter Leendert Verheij: “Sinds juni van dit jaar maakt de JA21-fractie deel uit van de coalitie. Zo ontstond er in het Hoogheemraadschap Delfland van meet af aan een natuurlijke binding met de BBB, tenslotte ook een nieuwkomer in de waterschappen, met 4 zetels meteen de grootste partij. De kiezers op JA21 zullen merken dat hun stem versterkt wordt”.

De samenwerking sindsdien heeft ertoe geleid dat beide fracties, ook op individuele basis, steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid.

De geschetste ontwikkelingen hebben, na rijp intern beraad de afgelopen maanden, geleid tot het besef dat het waterschap constructiever en doeltreffender kan worden gediend door zich lokaal aan te sluiten bij hun geestverwanten van de BBB.

Wij zijn er van overtuigd dat door dit samengaan met BBB ook de kiezers op JA21 vertegenwoordigd gaat worden. BBB is er voor iedereen en neemt daar de nodige initiatieven voor.

Fractievoorzitter (BBB) Nieske Dijkshoorn: “Al vanaf de start bij het Hoogheemraadschap was ons contact met de JA21vertegenwoordigers constructief en plezierig. Onze partijen hadden inhoudelijk veel overeenkomsten. Toen bleek dat de JA21-fractie om voor hen motiverende redenen niet langer deel wilde uitmaken van hun partij, zijn verkennende gesprekken gestart met BBB. Daaruit werd duidelijk dat onze gezamenlijke doelstellingen en ambities in belangrijke mate overeenkomen. Vanzelfsprekend is ook gekeken naar de personele consequenties van een eventueel samengaan van beide fracties. Namens de BBB-fractie spreek ik het vertrouwen uit in een vruchtbare samenwerking en heet ik het nieuwe fractielid Leendert Verheij van harte welkom”.

Namens de fracties JA21en BBB

Nieske Dijkshoorn


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek