De pompen zijn vandaag afgevoerd

MAASSLUIS | Vorige week was nog de vraag welke rol het vervuilde bluswater van een brand in Maasland speelde. Definitief valt een relatie met vissterfte niet uit te sluiten. Er zaten meer dan tienduizend vissen in een zeer klein gebied en dat is bijzonder veel.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is er niet uit: “De vissterfte in Maassluis komt door zuurstofgebrek. De oorzaak hiervan blijkt lastig te bepalen. Het lijkt een samenloop van omstandigheden te zijn, die achteraf niet meer met zekerheid is vast te stellen. Dat komt onder andere omdat bepaalde meetresultaten op kweek gezet moesten worden en pas later beschikbaar waren.”

Mogelijke oorzaken
“We weten zeker dat er een te laag zuurstofgehalte in het water zat en we weten inmiddels ook dat er een hoge waarde aan e-colibacteriën in het water zat in de Zuidvliet in Maassluis. Wat we inmiddels niet meer met zekerheid kunnen achterhalen is welke bron doorslaggevend is voor het lage zuurstofgehalte.”

Er is hierbij gekeken naar:

 • het effect van bluswater,
 • een mogelijke riooloverstort,
 • een mogelijke illegale lozing tijdens de Furieade,
 • het grote aantal vissen dat in een klein gebied is terecht gekomen.

Snel ingrijpen

Verder stelt het Hoogheemraadschap: “Om het knelpunt op dat moment op te lossen is ervoor gekozen de waterkwaliteit zo snel mogelijk op orde te krijgen en de naar lucht happende nog levende vissen over te zetten naar de Noordvliet, waar voldoende zuurstof in het water zat. De waterkwaliteit is verbeterd door met twee grote noodpompen het water af te voeren, zodat water met voldoende zuurstof uit het achterland kon toestromen. En er is zuurstof toegevoegd aan het water. Het zuurstofgehalte is inmiddels naar normale waarden, zowel in de Commandeurs polder als in Maassluis. Wat dit betreft gaan we over op een normaal peilregime. De noodpompen zijn niet meer nodig. Wel treffen we in Maassluis sporen aan van de e-colibacterie, maar wat we nu aantreffen zijn waarden die vaker voorkomen in natuurlijk water. Samen met de gemeente Maassluis houden we vinger aan de pols en blijven we de waarden monitoren.”

© Ronald van Santvliet – De pompen worden ontmanteld en afgevoerd

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  20 oktober 2017 at 07:02

  “KAKKINEUS”

  Stront Aan De Knikker?
  Poep Aan De Schoen!
  Het Zal Toch Niet Waar Zijn,
  Schijt Aan Fatsoen!!!

 2. Aad Rieken
  20 oktober 2017 at 00:15

  “Schijt Aan Fatsoen?!”

  In dixi’s van de Furieade,
  zat toch ja heus geen liomonade.
  Je meent het toch niet,
  dat in de Zuidvliet,
  die troep gegooid is met veel schade!1