door Manon Verkleij (Dura-Vermeer)

MAASSLUIS | Op 15 september is het hoogste punt bereikt van De Vlootschouwer in Maassluis. Gezamenlijk stonden de gemeente Maassluis, Maasdelta Groep, Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG), Franciscus Gasthuis & Vlietland en Dura Vermeer op de bouwplaats stil bij deze mooie mijlpaal. Met de 70 duurzame seniorenwoningen, een polikliniek en apotheek wordt aan de grote behoefte aan levensloopbestendige woningen, waarin ouderen comfortabel en zelfstandig kunnen wonen, voorzien.

Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. bouwen en volkshuisvesting: “Een groot compliment voor de harde werkers van Dura Vermeer die hier een prachtig en duurzaam pand bouwen, in opdracht van Maasdelta. Voor de ouderen in Maassluis zijn deze 70 appartementen goed nieuws, want er is enorme vraag naar levensloop bestendige woningen waarin ouderen comfortabel zelfstandig kunnen wonen. Doordat ouderen doorstromen vanuit andere wijken komen er huizen vrij voor andere woningzoekenden zoals starters en gezinnen, waar ook enorme behoefte aan is.”

Wethouder Corine Bronsveld-Snoep (o.a. ouderen en zorg): “Met de nieuwe polikliniek zorgen Franciscus en andere partijen dat ook in de toekomst goede zorg dichtbij is voor de inwoners van Maassluis, jong en oud. Het is prachtig om op deze mooie dag met alle betrokken partijen dit feestelijke moment in de bouw te vieren.”

Duurzaam gebouwd

Het woongebouw wordt gasloos en energiezuinig uitgevoerd, met een Warmte Koude Opslag (WKO) met bodembronnen, vloerverwarming en -koeling, gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning en triple glas. Om bestand te zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering wordt De Vlootschouwer gerealiseerd met zogenoemde groene daken. Deze daken krijgen mossedum beplanting en hebben een waterbergend vermogen. Dit betekent dat de eerste regen door het groen wordt opgevangen. Als er erg veel regen valt, wordt het overtollige water afgevoerd naar de schoonwaterriolering. Het waterbergingssysteem, dat onder een groot deel van de parkeerplaatsen wordt aangebracht, werkt volgens hetzelfde principe.

Over De Vlootschouwer

De Vlootschouwer bestaat uit een woongebouw en een polikliniek. In het woongebouw komen 70 betaalbare huurappartementen van Maasdelta voor senioren. De verhuur startte in mei 2022. Voor alle huurappartementen is inmiddels een huurder gevonden. De FSG is eigenaar van de ruimtes op de begane grond en verhuurt deze aan de partijen die daar zorg gaan leveren, waaronder Franciscus Gasthuis & Vlietland en de Apotheek Furieade. Beide partijen zijn nu nog gehuisvest in het Gezondheidsgebouw Maassluis. De Vlootschouwer is gelegen aan de Vloot, op de oude locatie van Het Albeda college. Er wordt ook een parkeerterrein (voor de nieuwe bewoners) toegevoegd tussen de Westlandseweg en de nieuwbouw in. Dura Vermeer Bouw Zuid West voert de bouwwerkzaamheden uit. De Provincie Zuid Holland ondersteunt de spreiding van sociale woningbouw en heeft hiervoor een subsidie verstrekt.

Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2023 aan de huurders opgeleverd. Meer informatie over het nieuwbouwplan is te vinden op www.maasdelta.nl/devlootschouwer


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen