MAASSLUIS | In verband met de verwachte weersomstandigheden is de hoogwaterregeling Maassluis in werking. Op zondag 9 december 2018 wordt omstreeks 17:00 uur te Maassluis een hoogwaterstand van + 2.10 NAP verwacht.

Verwachte gevolgen
Vanaf NAP +1,90 m (omstreeks 14.30 uur) begint de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade onder te stromen. Naar verwachting komt er geen water op het wegdek van de Govert van Wijnkade (buitendijks gedeelte) te staan.

Hoogwaterkaart
Op de nieuwe hoogwaterkaart Rotterdam is ook voor Maassluis te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de hierboven genoemde verwachte waterstand en gaat u op de kaart naar Maassluis. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Wat doet de gemeente?
De gemeente sluit de loswal af om te voorkomen dat mensen hun voertuig op de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade parkeren. U kunt de loswal nog wel verlaten.
De gemeente plaatst een tekstkar om te adviseren om niet op de loswal te parkeren.

Via het SMS­systeem informeert de gemeente de contactpersoon en de bewoners van ’t Hoofd en de bedrijven aan de burgemeester de Jonghkade en de Govert van Wijnkade. Wilt u ook worden geïnformeerd bij hoogwater, stuur dan een bericht aan

crisisbeheersing@maassluis.nl

De politie waarschuwt zo nodig eigenaren van voertuigen die er al geparkeerd staan.

Wat kunt u zelf doen?
U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het  verplaatsen van uw auto naar een hoger gelegen terrein.

Parkeer uw voertuig in ieder geval niet op de loswal bij de Burgemeester de Jonghkade.


Als u in het gebied geparkeerd staat waar hoog water wordt verwacht, parkeer uw auto dan tijdig ergens anders. Auto’s die blijven staan als de kade onderloopt, worden niet weggesleept en komen deels onder water te staan. Parkeren in buitendijks gebied is altijd voor eigen risico.

Het voorspellen van een verhoogde waterstand is van een aantal factoren afhankelijk; de windrichting, windsnelheid, de baan, grootte en diepte van de depressie, eventuele grote waterafvoer van de bovenloopse rivieren en de stand van de maan. De gemeente krijgt de gegevens door van het Watermanagementcentrum Nederland (onderdeel van Rijkswaterstaat).

Koning Willem-Alexanderboulevard
Door hekgolven van voorbij varende schepen kan water over delen van de Koning Willem-Alexanderboulevard stromen (de boulevard langs de Nieuwe Waterweg).

Wanneer gaat de Maeslantkering dicht?
De Maeslantkering gaat dicht als bij Rotterdam een waterpeil van 3 meter boven NAP en bij Dordrecht een waterpeil van 2,9 meter boven NAP wordt voorspeld. Van een eventuele sluiting is dan ook geen sprake. De sluiting en ook de beslissing hierover gaan volledig automatisch. Het laten afzinken van de enorme kerende wanden duurt 2 uur. De Maeslantkering kan een waterstand van 5 meter boven NAP tegenhouden

bron: www.rijkswaterstaat.nl

Meer informatie kunt u terugvinden in het actieplan Hoogwater buitendijks gebied Maassluis

actieplan
Ook is een tijdlijn opgenomen over het afzinken van de Maeslantkering.

Blijf de berichtgeving op deze website volgen. Kijk ook op:

www.rijnmondveilig.nl

Hoogwaterkaart
Op de nieuwe hoogwaterkaart Rotterdam is ook voor Maassluis te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de hierboven genoemde verwachte waterstand en gaat u op de kaart naar Maassluis. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Hoogwater kaart

© Arjan van Opzeeland (18-11-2015)

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  10 december 2018 at 07:43

  “Level Maassluis!”

  Het Water Steeg Heel Hoog,
  Maar Wonder Boven Wonder.
  Wij Allen Bleven Droog,
  Maassluis Ging Niet Tenonder!