Huisartsen luiden de noodklok: tijdelijke verplaatsing huisartsenpost begin van actietraject

WATERWEG | DE Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord verhuist 1-3 november van Vlietland naar Vlaardingen-Schiedam. Uit protest tegen de sluiting van de spoedeisende hulp (SEH) van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam, vertrekt de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord volgende week drie dagen uit het ziekenhuis.

De actie is een gevolg van de al langer heersende onvrede onder huisartsen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, die vinden dat de continuïteit van zorg in de regio ernstig in het geding is.

Eerder dit jaar kondigde het ziekenhuis aan dat de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde naar de locatie in Rotterdam gaan. Nu is zonder overleg besloten tot de (tijdelijke) sluiting van de SEH in Schiedam.

Vlaardingen

Door van 1 t/m 3 november de dienstverlening van de huisartsenpost in de avond en nacht te verplaatsen naar een locatie in Vlaardingen, willen de huisartsen een stevig signaal afgeven aan de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De huisartsen zijn het zat dat de patiënt de dupe is van het wanbeleid van het ziekenhuisbestuur, terwijl zij zelf als belangrijke zorgpartners van het ziekenhuis nooit zijn gekend in de totstandkoming van deze ingrijpende besluiten.

Wat de huisartsen met name steekt is dat zij nauwelijks zijn betrokken bij de besluitvorming van het Franciscus Gasthuis & Vlietland, terwijl het besluit om de SEH te sluiten van grote invloed is op de dagelijkse kwaliteit van eerstelijnszorg die zij kunnen bieden. De huisartsen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn bang dat de beslissing om de SEH te sluiten een nieuwe stap is in het afbreken van de basiszorg in het Vlietland, en zijn bovendien furieus over het feit dat zij andermaal de hete kastanjes uit het vuur moeten halen voor het ziekenhuis.

Daarom voeren ze de komende week massaal actie tegen de sluiting van de SEH van het Vlietland, en vóór het behoud van goede zorg in de regio.

Bram Sprij, voorzitter van het bestuur van de Huisartsenkring WSD, geeft aan dat de maat nu vol is:

“In de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn bijna 250.000 mensen afhankelijk van een goede bereikbaarheid van de spoedeisende hulp. Die zijn de dupe van dit besluit, dat bovendien zonder consultatie van betrokken huisartsen is genomen en opvallend snel wordt doorgevoerd. Deze actie is wat ons betreft het begin van een langer durend actietraject, waarmee wij duidelijk willen maken dat de SEH moet blijven en er echt dingen moeten veranderen bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Belangrijk is dat deze regio kan blijven rekenen op goede basiszorg zoals die nu geboden wordt. De acties van de lokale politiek zijn voor ons een belangrijke steun in de rug.”

Over de actie
Belangrijk uitgangspunt bij de acties is dat de patiëntenzorg te allen tijde gewaarborgd blijft. Van dinsdag 1 tot en met donderdag 3 november verplaatst de dienstverlening van Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord in de avond en nacht (van 17:00 tot 8:00 uur) tijdelijk naar een locatie buiten het ziekenhuis, in Vlaardingen.

Zoals gebruikelijk dienen patiënten eerst telefonisch contact op te nemen met de huisartsenpost voor een afspraak. Mochten patiënten na telefonische triage op consult moeten komen, dan krijgen zij telefonisch door op welk adres in Vlaardingen zij moeten zijn. Zonder afspraak naar de huisartsenpost komen, is dus niet zinvol, daar er geen arts op de huisartsenpost aanwezig is.

De Huisartsenpost blijft telefonisch bereikbaar op het gebruikelijke nummer: 010 – 2493939

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B. Scheurwater
    29 oktober 2016 at 11:58

    Niets is meer democratisch zo te lezen, schande. In Delft zijn geen problemen, Huisartsen laat Vlietland een toontje lager zingen. Houdt de huisartsenpost in Vlaardingen en wat de rest betreft zoals verloskunde, lekker naar Delft is ook veiliger, laatst stond ook de brug vast, hoe kom je dan in Franciscus?