door Joost Mulder

AMSTERDAM | Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet in Zuid-Holland gemiddeld zeven minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. Daarmee is de gemiddelde wachttijd gelijk aan het Nederlands gemiddelde van zeven minuten. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

Met name bij Hadoks (Haaglandse dokters) is de wachttijd met een gemiddelde van 36 minuten erg hoog. 

© Joost Mulder

In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op drie verschillende zaterdagavonden gebeld. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd berekend.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 16 minuten. Ook in de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt de wachttijd boven het Nederlandse gemiddelde van zeven minuten. Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Groningen en Utrecht vier minuten en is de wachttijd in Zeeland gemiddeld het kortst met slechts drie minuten.

Overige bevindingen

Een ander opvallend verschil tussen huisartsenposten is de informatievoorziening over de wachttijd. Zo krijg je bij sommige huisartsenposten te horen hoeveel bellers er nog voor je in de wachtrij staan, terwijl je bij andere huisartsenposten soms lang in de wacht staat zonder te weten hoe lang dit nog kan duren.

Ook valt op dat veel huisartsenposten aan de hand van een welkomstboodschap proberen barrières te creëren. Bijvoorbeeld door te zeggen dat zij voor zowel het gesprek als een eventueel bezoek kosten in rekening zullen brengen en te vragen vooraf je BSN-nummer in te voeren. 

De volledige onderzoeksresultaten staan op: https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten-2023/ 

In dit onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten (75) op drie verschillende zaterdagavonden gebeld.
Vervolgens zijn de wachttijden gemeten en genoteerd. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd (op een zaterdagavond) berekend.
Meting 1 heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 september tussen 19:00 uur en 21:30 uur.
Meting 2 heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 september tussen 19:00 uur en 21:30 uur.
Meting 3 heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 oktober tussen 19:00 en 21:00.
Om de capaciteit van de huisartsenposten niet onnodig te belasten, is de wachttijd waar mogelijk berekend op basis van het aangegeven aantal bellers of aantal wachtenden voor je in de wachtrij.
Op basis van een steekproef bij twaalf huisartsenposten is een gemiddelde wachttijd van 2 minuten en 17 seconden minuut per beller gebruikt.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema