DELFLAND | Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens”, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. 

De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De antwoorden worden eind november verwacht.

Watersysteemheffing
Een van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven door huiseigenaren en huurders onbedoeld uit de wind gehouden”.

bedrijven worden door huiseigenaren en huurders onbedoeld uit de wind gehouden

Bij de gemeentelijke belastingen gaat het anders. Daar is de OZB op basis van de WOZ-waarde voor bedrijven 2-4x hoger dan voor woningen.

Correctie
Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om aan het College om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo’n correctie ook niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt”.

In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betalen alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs”, besluit Middendorp. ,,Kan dat nou niet anders?”

Meer lezen over de voorstellen van de AWP om de waterschapsbelasting te moderniseren?

Klik: Waterschapslasten oneerlijk verdeeld

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt