MAASSLUIS |  Elke laatste woensdag van de maand komen mannelijke bewoners in DrieMaasHave bij elkaar om van alles te bespreken. De code is dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft, want niet iedereen hoeft te weten wat mannen zo onder elkaar bespreken. Wat we wel konden melden is dat er vanuit de groep veel interesse was voor Maassluis in de tweede wereldoorlog. Veel mannen konden uit eigen ervaring al het een en ander vertellen, maar men wilde graag toch wat meer weten.

We vonden Gertjan van de Velden van de Historische Vereniging Maassluis bereidt om ons het een en ander te vertellen over de achtergronden van alles wat zich in Maassluis heeft afgespeeld in de jaren 1940-45. Door middel van een fotopresentatie werd inzichtelijk dat, vanwege de strategische ligging, er veel gebeurd is in die donkere periode van onze geschiedenis.

In Maasluis bleken de eerste vormen van het verzet tegen de Duitse bezetter georganiseerd te zijn. Ook was de haven een belangrijke plaats waar vandaan de Duitse marine opereerde. Verder behandelde Gertjan de impact van het, mislukte, bombardement van de Australische luchtmacht. Allerlei onderwerpen die niet prettig waren, maar wel een onderdeel van onze historie zijn.
De mannen vonden de presentatie bijzonder indrukwekkend. Er waren een aantal heren die mensen bij naam en toenaam herkende op de foto’s die getoond werden.
Bij de nabespreking bleken de mannen die de oorlog hebben meegemaakt zo elk hun eigen herinneringen te hebben.

We bedanken Gertjan hartelijk voor deze interessante lezing.

De contacten zijn gelegd, we hopen nogmaals een spreker van de Historisch Vereniging Maassluis te mogen verwelkomen.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.