MAASSLUIS | De lokale partij Maassluis Belang viert zijn 15 jarig bestaan. Aan de ene kant is dat jong. Een mens is na vijftien op weg naar volwassenheid. Dat geldt ook voor de partij, hoewel deze in de komende maanden juist verjongd qua leeftijd van de leden.

Niet iedereen heeft meteen een beeld hoe het de partij is vergaan in die 15 jaar. Fractievoorzitter – en man van het eerste uur – Gert Jan Enzerink kijkt terug op de afgelopen jaren:

“Het moet anders in de Maassluise politiek. De afstand tussen het stadsbestuur en de bevolking is veel te groot. We moeten een weg zien te vinden om de Maassluise burger meer te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken in de politiek. Het gaat ten slotte bovenal om de belangen van die burger en daar moet dus meer naar geluisterd worden.”

Over deze doelstelling praatten de oprichters van Maassluis Belang met elkaar in het voorjaar van 2001, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Frank Wensveen (D’66 raadslid en fractievoorzitter in de jaren ’90) en Gert Jan Enzerink (CDA raadslid en fractievoorzitter sinds 1990) gingen samen op weg om een nieuwe, lokale partij op te richten.

Een partij met een luisterend oor voor de burger en zonder de druk vanuit een landelijk partijkantoor in Den Haag, waar men de politieke richting ook voor de gemeenten bepaalde.

Aldus was Maassluis Belang geboren, deed de partij voor het eerst mee aan de gemeentelijke verkiezingen in 2002 en was nota bene de grootste winnaar. Vanuit het niets gelijk met twee raadsleden en twee steunleden in het gemeentebestuur van Maassluis Een unicum en een afstraffing voor de “oude” partijen in onze gemeente.

De burgers van Maassluis hadden dus hun vertrouwen uitgesproken in de partij en bij de opeenvolgende verkiezingen bleek keer op keer dat dit vertrouwen alleen maar groeide. Van twee naar drie zetels in 2010 en vanaf 2014 zelfs met vier zetels in de raad van Maassluis. Inmiddels is Maassluis Belang net zo groot als de PvdA, het CDA, de VVD en de VSP. Gertjan Enzerink: “We zijn inmiddels een partij van betekenis geworden met een groeiende aanhang. Toch hebben de traditionele partijen, ook in 2014, de deur voor MB naar het college gesloten gehouden.”

Maar ook al maakte MB tot op heden geen deel uit van het college, toch heeft onze partij wel degelijk haar stempel kunnen druk op de lokale politiek. En dat kwam vooral omdat MB niet alleen een luisterend oor had voor de burger, maar in overleg met diezelfde burgers, ook daadwerkelijk opkwam voor hun belangen. Zij voelden zich gehoord en dus serieus genomen. Niet over, maar met de burgers praten en samen optrekken om de problemen op te pakken. Daar draait het nog steeds om bij MB.

Buurtpreventie

Zo was het Maassluis Belang die er voor zorgde dat we, aanvankelijk tegen de zin van het college, zgn. buurtpreventie-teams kregen. Een groot succes omdat burgers zich massaal hadden aangemeld. En toen door geldgebrek geen verdere uitbreiding haalbaar leek, heeft MB alles op alles gezet om dit toch mogelijk te maken. En met succes.

’t Stort

Ook heeft MB enige jaren geleden zich ingezet voor de bewoners van het Stort. Het had weinig gescheeld of daar was op het huidige terrein van Euro products een half open of een gesloten jeugdinrichting gerealiseerd. Het college was warm voorstander van dit zgn. Harreveldplan want voor de gemeente was het een financieel, zeer aantrekkelijk project. De bewoners in de directe omgeving dachten daar heel anders over, evenals Maassluis Belang. Wij hebben ons toen ingezet om samen met de bewoners deze jeugdinrichting tegen te houden. Op het laatste moment werd het project gelukkig afgeblazen.

InBlik

Heel recent hebben wij ons ingezet om te voorkomen dat door een andere invulling van het open jongerenwerk Inblik, andere partijen plaats moesten maken voor o.a. Marokkaanse jongeren. Dat deze groep een eigen jeugdhonk krijgt hebben wij geen moeite mee, maar in dit geval werden zowel ouderen als mensen met een beperking hiervan de dupe en daar hebben we wél moeite mee. Maassluis Belang heeft hierover in een pril stadium vragen gesteld aan het college, maar kreeg als antwoord dat alles slechts zeer verkennend was. Achteraf bleek dat de zaak al lang was beklonken en de in-/bewoners in de kou stonden. Met name de manier waarop dit proces is verlopen stuit ons nog steeds zeer tegen de borst. We noemen dit gewoon achterkamertjes politiek. Maar ja, uiteindelijk beslist een meerderheid van de raad en helaas was dat ook hier het geval.

50% zetels is voor lokale partijen

Om echt aan de politieke knoppen te kunnen draaien is het ook voor een lokale partij van belang om deel uit te maken van het college. Daarom hopen wij dat bij de komende verkiezingen in maart 2018 het aantal stemmers op Maassluis Belang zo groot zal zijn, dat de oude politiek de deur niet langer gesloten kan houden.
Landelijk bestaat meer dan helft van het aantal raadszetels uit lokale partijen. Dat zegt toch meer dan genoeg. De kiezer heeft langzamerhand het vertrouwen in de grote landelijke partijen verloren. Er ligt meer dan ooit een schone taak voor de lokalen. Die handschoen wil Maassluis Belang, ook voor de komende vijftien jaar, graag oppakken.

Fotodossier:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt