In gesprek met Gert Jan Enzerink: “The story so far”

“Het moet anders in de Maassluise politiek. De afstand tussen het stadsbestuur en de bevolking is veel te groot. We moeten een weg zien te vinden om de Maassluise burger meer te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken in de politiek.”