ROTTERDAM-RIJNMOND | De prestaties van AZRR zijn in 2015 op een vergelijkbaar niveau gebleven ten opzichte van het jaar 2014. Dit is een goede prestatie gezien het feit dat landelijke CAO-acties gevoerd zijn in de maanden van mei t/m november dit jaar.

Tegelijkertijd is de tendens zichtbaar dat in landelijke gebieden zoals Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten de gemiddelde prestatie zelfs verbeterd zijn ten opzichte van 2014. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de inspanningen om de beschikbare ambulancecapaciteit gelijkmatig te spreiden over de regio steeds meer resultaat opleveren.

Na een goede start in de eerste maanden van het jaar (94,0% in Q1), zijn de prestaties gedurende de actieperiode iets teruggevallen. Door de actievoerende medewerkers zijn in die periode bijvoorbeeld geen overwerk en extra diensten verricht, waardoor uitsluitend de op papier afgesproken diensten in het rooster geleverd konden worden. Bij extra drukte konden geen aanvullende diensten ingezet worden.

Het percentage A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, komt gemiddeld voor de regio uit op 92,5%, ten opzichte van 92,9% in het kalenderjaar 2014. De CAO-acties hebben dus wel enige invloed gehad op de A1-prestaties, maar heeft AZRR binnen de perken kunnen houden. Een volledig en integraal overzicht van de productie, resultaten en activiteiten van AZRR verschijnt in het jaarverslag AZRR, dat voor 1 juni 2016 wordt gepubliceerd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B. Scheurwater
    12 maart 2016 at 14:54

    In Maassluis komen ze nog steeds NIET binnen de gestelde normtijd! En hetzelfde resultaat verklaren als goed resultaat is @#$. ER MOET MINSTENS 1 MOTORAMBULANCE ZIJN IN MAASSLUIS ZODAT HET NOOIT DOOD DOOR SCHULD, VERWIJTBARE NALATIGHEID EN ONZORGBVULDIGEHEID KAN WORDEN. Ook 1 motoragent is NODIG OF meer camera’s