Burgemeester Karssen heeft, op zijn verzoek, op 22 januari 2014 een gesprek gehad met het plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie en de districtschef van de Politie, in de zogenaamde “lokale veiligheidsdriehoek”, om te praten over de vele inbraken in Maassluis.

In het overleg hebben alle partijen hun gezamenlijke zorg uitgesproken over de toename van inbraken in met name de maand december 2013.

De Politie gaat door met de inzet zoals zij dit tot nu toe realiseert; deze lijn wordt vastgehouden en gecontinueerd. Daarnaast zal de Politie extra maatregelen nemen, waaronder een extra opvallende surveillance door middel van de inzet van een groen zwaailicht, om bewoners te attenderen op hun woonveiligheid. Justitie en Politie verrichten dadergericht onderzoek naar de woninginbraken. Daarbij hebben zij meerdere verdachten op het oog.

De gemeente bekijkt op haar beurt naar de woonveiligheid in de wijken; verlichting en groen onderhoud zijn bijvoorbeeld zaken waar de gemeente in een aantal wijken nog verbeteringen kan aanbrengen. De gemeente organiseert daarvoor ook, op 5 februari a.s., een Roadshow Veiliger Wonen.

Ook wil de gemeente Buurtpreventie starten in een derde woonwijk, de Steendijkpolder. In Maassluis Centrum/Sluispolder en in de Vogelbuurt zijn hier al Buurtpreventieteams actief.

Het ontstaan van de zogenaamde ‘Whats app’ groepen in de stad door burgers, is een goede zaak die de gemeente graag wil begeleiden. Ook de politie wil met deze ‘Whats app’ groepen in contact treden door middel van een contactpersoon bij elke ‘Whats app groep’, zodat die contactpersonen als verbindende schakel tussen burgers en politie kunnen fungeren.

Door alle al eerder genomen maatregelen zijn de inbraken in januari al fors gedaald. De driehoekpartners hebben de wens uitgesproken dat het aantal inbraken nog verder zal dalen.

Burgemeester Karssen is tevreden over de gemaakte afspraken met Justitie en Politie en hoopt door deze samenwerking en het betrekken van de inwoners van Maassluis het aantal inbraken terug te dringen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt