© www.maassluis.nu - Info reconstructie Laan 1940-1945

Bericht van de gemeente Maassluis en BAM aan de bewoners met informatie over de reconstructie van de Laan 1940-1945

In opdracht van de gemeente Maassluis voert BAM Infra Regio West Wegen de reconstructie van Laan 1940-1945 uit. Het tracé begint bij het Shell-benzinestation en eindigt voorbij het kruispunt Julianalaan / Zuiddijk. Op dinsdag 7 april starten de werkzaamheden en deze duren naar verwachting elf weken.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 24 maart vindt er tussen 17.00 uur en 19.00 uur een inloopbijeenkomst plaats. U bent van harte welkom bij restaurant de Ridderhof. Tijdens de bijeenkomst hangen er onder andere tekeningen van de uit te voeren werkzaamheden en de faseringen. Ook kunt u nader kennis maken of eventuele vragen doornemen met het projectteam van gemeente Maassluis en BAM Infra. Zij geven u graag uitleg over de fasering van de werkzaamheden, verkeersmaatregelen en aIle andere zaken waar u mogelijk mee te maken krijgt.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen aan laan1940-1945@bamwegen.nl

Waarom wordt de weg opgeknapt?
Laan 1940-1945 is een belangrijke verkeersader voor Maassluis. De weg is erg slecht en toe aan vervanging. Deze gelegenheid grijpt de gemeente Maassluis tegelijkertijd aan om de veiligheid en uitstraling te verbeteren. De entree van Maassluis wordt een `groene’ stadsboulevard met een betere doorstroming!

Veiliger
De entree van Maassluis wordt veiliger door de aanleg van rotondes, gedeeltelijk gescheiden fietspaden en een 2×1-baansweg.

De groene Boulevard
De entree van Maassluis wordt groener door de landschappelijke aankleding, het terugplanten van meer bomen en de toepassing van LED-verlichting. De Groene Boulevard zorgt voor zowel meer rijcomfort, als meer woon-/werkcomfort, want duurzaamheid staat in Maassluis hoog in het vaandel. Deze weg wordt duurzaam door de verbetering in de doorstroming, de lagere rijsnelheid en hergebruik van materialen waar mogelijk.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Aannemersbedrijf BAM Infra voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Alles wordt in het werk gesteld om uw woning/bedrijf zo veel mogelijk bereikbaar te houden en de doorstroming van het verkeer te waarborgen. Per fase informeert BAM u via de digitale nieuwsbrief, App, Twitter of de projectwebsite over de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bereikbaarheid en het verkeer.

Werkwijze
Door de gekozen werkwijze wordt de reconstructie van Laan 1940-1945 nu uitgevoerd in drie maanden, daar waar normaal zes maanden voor nodig zijn. Er wordt van maandag tot en met zaterdag in twee ploegen van 6.00 tot 22.00 uur gewerkt. De werkwijze is gebaseerd op snelheid, doorstroming van het verkeer, maar ook op bereikbaarheid. Auto -en vrachtverkeer blijft in twee richtingen mogelijk via één zijde van de huidige rijbaan. Helaas is voor sommige werkzaamheden een totale afsluiting nodig. Dit is voor werkzaamheden zoals het aanbrengen van asfalt op de rijbaan of het leggen van lange rioolbuizen over de gehele weglengte. Naast de gekozen werkwijze dragen de lange voorbereidingstijd en de goede voorbereidingen van het projectteam van BAM en gemeente Maassluis er toe bij dat de uitvoeringstijd tot een minimum wordt beperkt.

Fasering
De reconstructie van Laan 1940-1945 bestaat uit vijf fasen en een afbouwfase. ledere fase duurt 2 tot 3 weken. Het totale project wordt afgesloten met een afbouwfase. Deze vindt pleats in de week van 15 tot en met 20 juni. Een aantal zijstraten worden in deze week een keer afgesloten om de de laatste afrondende werkzaamheden uit te voeren, tijdelijke verkeers-maatregelen te verwijderen en het laatste asfalt of de belijning aan te brengen.

Laan 1940-1945 Fasen Reconstructie BAM

Fasen van de reconstructie (klik op de tekening om het schema groter op uw scherm te zien)

Verkeer en omleidingen
Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt vanaf de snelweg al attent gemaakt op de werkzaamheden en de adviesroute.

  • Auto -en vrachtverkeer blijft in twee richtingen mogelijk via één zijde van de huidige rijbaan. Wel zijn er drie 8-uurs nachtafsluitingen voor het doorgaande verkeer en drie 40-uurs afsluitingen van enkele (zij)straten.
  • Voor een goede doorstroming van het doorgaande verkeer wordt nadrukkelijk gekozen voor een doorgaande verkeersstroom boven het afslaande verkeer. Dit is om verkeersopstoppingen tegen te gaan.
  • Wanneer er een omleiding geldt wordt deze duidelijk met gele bebording aangeduid.
  • Voor fietsers en voetgangers wordt in aIle fasen een veilige oversteek gerealiseerd.

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager
Indien u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij een vast aanspreekpunt: Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager. Zij is bereikbaar via het e-mailadres laan1940-1945@bamwegen.nl of per telefoon 06 524 47 425 op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 u. Ook is zij iedere donderdag van 15.00 – 18.00 uur aanwezig om uw vragen te bespreken (locatie is nog nader te bepalen).

Op de hoogte blijven? dat kan via:
de website www.maassluis.nl/laan1940-1945

  • U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief via een link op deze website.
  • Er is een speciate (gratis) Project App: Laan 40-45 geschikt voor de platforms Apple en Android, die u vanaf 24 maart 2015 kunt downloaden op uw smartphone
  • Of volg ons via Twitter @BAMIn40_45Mssl

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt