MAASSLUIS | Naar aanleiding van een artikel op de 112 site van Maasmedia wil Aad Rietdijk een eenmalige reactie geven over het daarin gestelde ten aanzien van zijn persoon. Rietdijk staat op de kieslijst op plaats 5.

Beste medeinwoners,

Het ‘onderzoeksartikel’ op 112Maasmedia is voor mij een artikel dat op een aantal punten de werkelijkheid enorm geweld aandoet en er worden zaken niet in de juiste context weergegeven. Ik heb niet de behoefte om mij te verdedigen, maar hecht er wel waarde aan om de aanhef te corrigeren omdat het mijn partij raakt.

De redactie van Maasmedia schrijft “Gezien de onrust rondom de Forum-beweging”. Dit is een totaal verkeerde voorstelling van zaken en is niet gebaseerd op de feiten. Na mijn vertrek in december 2020, stapte ook Gary B. op omdat hij zijn zin niet kreeg. Daarna heeft FvM geen onrust meer binnen de gelederen ervaren.

Wat opvalt is dat dit ‘onderzoek’ op gang komt, nadat ik mij eind december j.l. in een ingezonden stuk op Maassluis.nu kritisch over de heer B. uitliet. Ik stelde zijn manier van handelen bij de jFvD aan de kaak, die hij overigens ook op de lokale politiek toepast. Hij gebruikt namelijk screenshots van Twitter en Facebook als middel voor chantage en lijkt dat nu ook toe te passen op mij.

Het is jammer dat mijn partij zich richting Maasmedia niet van commentaar heeft onthouden totdat het bestuur met mij had gesproken. Nu ben ik intern op voorhand in een positie gekomen waarin ik mij moet verdedigen in plaats van dat er gelijkwaardig overleg mogelijk was.

Natuurlijk zijn we inmiddels binnen de partij onderling wel in gesprek geweest en ik heb besloten om afstand te doen van mijn plaats op de lijst. Ik wens de partijgenoten van de heer B. van harte toe dat ook zij onderling een serieus gesprek aangaan met alle kaarten op tafel, anders heeft hij straks een probleem.

Overigens wil ik bij deze ook de mensen die mij ‘echt’ kennen bedanken voor de steun die ik reeds de afgelopen uren van hen heb mogen ontvangen.

Aad Rietdijk

De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkamp.
    23 februari 2022 at 12:22

    Beste Aad. Het is van de zotte, dat je heb laten verlijden tot zulke onzinnige dingen van foto.s sturen met nazi symbolen naar andere, dat is wachten op problemen die heb je dan ook gekregen. Het is dan ook volkomen terecht dat het F.V.M je de laan heeft uit gestuurd. Je heb je uit de tent laten lokken door B het is te hopen dat B onvoldoende stemmen haalt hij en jij horen niet thuis in de Maassluisse politiek.