De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil medeinwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. Zie onze pagina: kopy Redactie

MAASSLUIS | Een inwoner roept de gemeente op om het invoeren van de afvalscheiding aan de bron niet in te voeren. De lokale fractie van VSP is al tijden mordicus tegen.

 

Beste wethouder,

ik wil u erop wijzen dat inmiddels ook in de buurgemeente Westland de discussie wordt aangezwengeld. De fractie Westland verstandig vraagt aan B&W om op deze inzamelmethode terugkomt. Gemeente Westland is nu nog volop bezig met bronscheiding zo bleek deze week. Ook de gemeente Utrecht wil af van dat proces en terug naar nascheiding wat  inmiddels heel efficiënt kan!

Ik citeer uit een nieuwsbericht:

Steeds meer gemeenten gaan over op zogenaamde nascheiding en dat betekent dat het afval gewoon ingezameld wordt met 1 bak –liefst ondergronds- en dat dan vervolgens door een installatie het pbd uit het restafval wordt gehaald. Uit onderzoek blijkt dat deze methode veel effectiever is en niet alleen wordt er dan meer gescheiden, maar ook de kwaliteit van het afval is beter, wat dan weer goed is voor het hergebruik. Utrecht zal overschakelen van bronscheiding naar nascheiding voor medio 2022.

Nascheiding zal ook een einde maken aan terechte gemopper van onze inwoners die geen zakken aan lantaarnpalen willen en ook verlost willen worden van de vele bakken die zij bij hun huis moeten stallen en problemen ondervinden van het ophalen 1 keer in de 3 weken van het restafval. Dat laatste zou volgens wethouder Snijders ook wel eens 1 keer in de 6 weken kunnen worden. Met belangen en wensen van onze inwoners wenst hij geen rekening te houden.

bron: Westlanders.nu

Daarom zeg ik als eenvoudig denkend mens: “Gemeente, bezint eer ge begint! Het voorkomt dat u straks alles weer moet veranderen!”

een meedenkende inwoner

Jan van Schaick

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud