MAASSLUIS | De CDA fractie vond jaren geleden al dat het fiets- en voetwegennet slecht is. Het probleem is dus niet nieuw, maar wel nog steeds erg actueel. De matige kwaliteit van alle lokale voetpaden en fietspaden wordt nu door een lezers vanuit een ander invalshoek onder de aandacht gebracht. 


Maassluizers,

Voor mij geldt: “Ik stond er nooit zo bij stil, tot ik het van dichtbij meemaakte.”

Sinds vorige week maak ik namelijk gebruik van een scootmobiel.

Mijn vraag is: Heeft iemand er enige notie van hoe slecht de voetpaden en fietspaden in Maassluis zijn onderhouden? Je zit uit elkaar te schudden in een scootmobiel. Alleen de geasfalteerde fietspaden zijn redelijk te berijden.

Ik wil hier een stukje over schrijven, want ik ben vast niet de enige die hier iets van vindt.

Je bent sowieso al gammelig als je in zo’n ding terecht komt, maar ik kom er nu achter dat Maassluis nog lang niet “scootmobiel proof” is.

De Merellaan is nog best redelijk, maar soms is het stukje tussen een drempel en de stoeprand zo smal dat gevaar voor omkiepen vrij groot is, want als je met één wie de drempel raakt of de stoeprand, dan lig je natuurlijk zo om.

Ik wil best de komende weken een opsomming maken van “gevaarlijke scootmobiel punten”

en lezers …

je moet als scootmobiel berijder sowieso extra opletten want de brommers, automobilisten, fietsers en voetgangers lijken niet te weten dat een invalide persoon (vrijwel) altijd voorrang heeft, mits die zich aan de verkeersregels houdt natuurlijk.

Verkeersregels, zie deze link: In het verkeer met gehandicaptenvoertuig

Samen op weg naar een beter wegennet.

Mieke Dekker

De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!