MAASSLUIS  | De gemeenteraadsfractie van Maassluis Belang maakt zich serieus zorgen over een onveilige verkeerssituatie

Ieder jaar dienen kunnen we bij de behandeling van kadernota of de begroting moties indienen. Zo diende wij in november 2018 de motie veilig onderweg in.

Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat we met elkaar veilig op pad kunnen en in het bijzonder de kinderen. We vroegen het college te kijken naar de mogelijkheden voor verkeerseducatie en te kijken welke knelpunten er liggen onderweg naar verenigingen en scholen.

Specifiek vroegen wij de wethouder te kijken naar de oversteekplaatsen op de Industrieweg, de rotondes op de laan 1940 en 1945 en de mogelijkheid om beide kanten op te fietsen op fietspaden en rotondes.

Het college ging aan de slag en in het actieplan verkeer kwamen veel punten aan bod. Met betrekking tot de rotondes en oversteekplaatsen zouden we geduld moeten hebben, dit zou een plek krijgen in de fiets beleidsnota 2020-2030. We zijn inmiddels bijna 2 jaar verder en kunnen we deze nota volgende week in de commissie bespreken. Toch is de motie nu al afgedaan. Wij zijn zeker nog niet tevreden maar democratie is ook zo dat als jij als enige vindt dat jouw motie nog niet is afgedaan, we deze toch als afgedaan kunnen beschouwen.

Volgende week zullen wij zeker stil staan bij deze punten. Vooral de rotonde bij de Vermeerlaan is wat ons betreft een voorbeeld van knelpunt. In de fietsnota wordt een maat van 5 meter afstand gegeven t.o.v het autoverkeer als het gaat over de fietsoversteekplaats op de rotondes. Dat lijkt een maat uit een CROW voorschrift. Maar als je de situatie ter plekke bekijkt dan is het voor de fietser veel te krap. Vooral als het donker en regenachtig is en de LED verlichting (ook uit een CROW) voorschrift als erg matig wordt ervaren, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Ook voor automobilisten is de fietser een onzekere factor doordat op delen van de rotonde tweezijdig gefietst mag worden en delen slechts in 1 richting. Dat verschil is in onze optiek ongewenst. Voorschriften zijn prima en vaak nodig maar veiligheid op rotondes hoort geen generiek gegeven te zijn, het hoort een organische situatie te zijn die logisch is voor alle gebruikers.

Wat ons betreft kan niet zo zijn dat er eerst ongelukken moeten gebeuren voordat we iets gaan doen. We moeten met elkaar veilig over straat kunnen want ook dat is, wat Maassluis Belang betreft Samen Maassluis

 

fractie Maassluis Belang


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud