ingezonden stuker lijkt een grote kloof tussen wat de burgerij vindt (Niet genoeg) en wat wethouder Evers vindt (Genoeg afvalbakken)

Maassluizers,

Wij (facebook groep “Hondenbeleid Maassluis“) lezen dat iedereen is bereid de hondenpoepzakjes te deponeren, maar de gemeente faciliteert met veel te weinig afvalbakken. De gemeentefracties van Maassluis Belang en Christen Unie hebben dit ook aangekaart in de raadscommissie, maar zij kregen geen medestanders.

Suggesties voor afvalbak locaties

Wij hebben de vraag over locaties door een gemeenteambtenaar zien stellen op de FB pagina van maassluis.nu aan 2 personen. Zo werkt het niet. We zien nu op diverse plaatsen reacties:  op de FB pagina van maassluis.nu en op onze eigen FB pagina.  Er worden veel verschillende plaatsen opgesomd waar te weinig afvalbakken zijn binnen de gemeentegrenzen.

Wij raden iedereen aan direct naar de coördinerend ambtenaar op het stadhuis te reageren per mail: dhr. K.Luijten@maassluis.nl

Petitie

Wij krijgen inmiddels al aardig wat medestanders en sympathisanten voor onze petitie. HIER, waarmee we straks een middel hebben om zichtbaar te maken hoeveel mensen hetzelfde standpunt hebben als wij.  Ook sympathisanten (zij die belang erbij hebben dat de poep weer wel overal wordt opgeruimd) vragen wij te tekenen

Facebookgroep Hondenbeleid Maassluis

Welke locaties?  

Dit is een bloemlezing van een aantal reacties op Facebook:

 

lijst-missende-afvalbak

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud