Volhouden hoor, en druk blijven zetten!

MAASSLUIS | De biljartclub De Vliet gaat een onzekere toekomst tegemoet. Is er straks na de sloop nog wel een onderdak voor hen? Zij schoven aan bij het gesprek met B&W dat door de Bewonerscommissie De Vliet was georganiseerd. Onderstaand ons relaas.

namens de biljarters

Jan Post


De woordvoerster van de bewonerscommissie, Marja Gerkema, opende op woensdagochtend 23 augustus, met een gehoor van ruim 115 personen, de door hen ‘afgedwongen’ luisterbijeenkomst.

Met de actiekreet “Praat met ons en niet alleen over ons’ in gedachten, kwamen Burgemeester Edo Haan, de wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier – samen met de beleidsmedewerkster ‘Welzijn’ mevrouw De Vette –  naar het ontmoetingscentrum van ‘de Vliet’ om op locatie met een ieder van gedachten te kunnen wisselen. Mevrouw Gerkema meldde dat er nog steeds geen echte schriftelijke serieuze reactie op het onlangs ingeleverde manifest ontvangen was en sprak de hoop uit, dat burgemeester en wethouders na deze ochtend er wel van overtuigd zullen geraken dat het huidige plan, om slechts 40 nieuwbouw appartementen aan de huidige 110 bewoners van ‘de Vliet’ aan te gaan bieden, een onzalige gedachte is.

De biljarters zitten klaar voor een goed gesprek

De burgemeester vertelde in zijn toespraak, dat ergens eind oktober in de Gemeenteraad een vernieuwd plan van Maasdelta zal worden besproken. Vast staat echter wel, dat het huidige ‘de Vliet’, na het sloopbesluit van 2018, afgebroken zal worden en dat omstreeks 2021 de locatie leeg zal moeten zijn. Bewoners zullen dan al of niet, ‘naar de overkant’ verhuisd zijn.

Kort daarna ging de burgemeester naar huis om zijn ‘opa schap van één dag’ te gaan vieren en gingen de anderen drie, de diverse gevormde groepen langs om tekst en uitleg te geven.

De biljartclub ‘de Vliet’, had het genoegen met mevrouw De Vette te komen spreken. Haar afdeling ‘Welzijn’ is zeer zeker op de hoogte van het feit, dat niet alleen de biljartclub, maar ook vele vrije biljarters en andere vaste bezoekers van het Ontmoetingscentrum een ander onderdak moeten zien te vinden. Geen gemakkelijke taak.

Op dit moment wordt door de afdeling ‘welzijn’ een heel gericht onderzoek gedaan, naar beschikbare mogelijke locaties. Een probleem daarbij is, dat een biljartclub als ‘de Vliet’ een fors beslag op ruimte legt, zonder dat zo’n ruimte verder erg multifunctioneel kan worden ingezet.

Voorzitter Jack Rietdijk kreeg de kans om de belangen van het biljart te bepleiten en vond een luisterend oor. Onzekerheid wegnemen, is in deze fase van de ontwikkelingen echter niet mogelijk. ‘Oplossingen op termijn, zijn altijd veel moeilijker, dan het wegnemen van een direct probleem!“ aldus mevrouw De Vette.

Bij het verlaten van de goed georganiseerde bijeenkomst, fluisterde wethouder Keijzer ons nog even in het oor: “Volhouden hoor, en druk blijven zetten!” Dat zal de biljartclub zeker doen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Marja Gerkema
    24 augustus 2017 at 18:24

    Jammer dat hij dat laatste advies ook niet in de oren van de bewonerscommissie leden heeft gefluisterd……
    Maar wij doen dit toch wel zonder deze aansporing.