Onder de noemer “Mind the gap” is dit weer een voorbeeld van hoe de gemeente de kloof met de burgerij niet weet te mijden


 

Het is bijna triest om te lezen hoe de politiek / gemeente in Maassluis functioneert. In februari 2014 stond op Maassluis.nu te lezen:

“Het college van B en W heeft drie projecten op het oog die het toerisme moeten bevorderen. De Lijndraaiersbrug moet weer kunnen worden geopend, want zodra de Monstersche Sluis in gebruik wordt genomen voor de pleziervaart, moeten schepen toegang tot de vlieten krijgen. Zonder bruggen die open kunnen is een open sluis zinloos. aldus het college. Men heeft ter financiering bij het Fonds ‘Schiedam, Vlaardingen en omstreken‘ een subsidieverzoek ingediend om de noodzakelijk werkzaamheden aan de Lijndraaiersbrug op de PC Hooftlaan te kunnen laten verrichten, opdat deze weer in werking kan worden gebracht. Tevens vraagt het college subsidie voor een aanlegsteiger met sanitaire voorzieningen in de Binnenhaven, waarbij als locatie voor de passantensteiger is gekozen voor de Geerkade-West. Het derde subsidieverzoek is ingediend voor de financiering van het op digitale wijze promoten van de Binnenstad. Daarbij moet gedacht worden aan een toeristische app, plattegrond met bezienswaardigheden, advertenties en een promotiefilm. De totale kosten voor deze drie projecten bedragen bijna 6 ton. Van het fonds wordt een bijdrage gevraagd van 315.920 euro. De gemeente Maassluis financiert zelf 264.020.”

Nu anno juni 2016 lees ik in de Schakel: “Verhoging lasten moet mogelijk zijn.

…. Daarnaast wordt met het ozb-geld ook de beweegbare Lijndraaiersbrug in ere hersteld.

In febr 2014 werd daarbij als reden aangegeven dat dit onmisbaar was als de Monsterse Sluis werd open gesteld. Dat laatste wordt inmiddels door de gemeente niet meer ondersteund! Vanwaar dan nog die beweegbare brug?

In dezelfde Schakel stond het wel en wee op de voorpagina van de “Ervaar Maassluis pas”. Dat is de wethouder geen 17.500 euro waard.

Terwijl het promoten van Maassluis in febr 2014 (derde subsidie verzoek) kennelijk nog wel hoog op het “wensen”lijstje stond.

Vreemd dat de gewone burger het geloof in de politiek en/of gemeente is verloren

een zeer verwonderde burger,
Rien van der Vlist

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

7 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp
  4 juni 2016 at 11:19

  De reactie van de Hr.van de Vlist geeft precies aan hoe het is, De Sint naar Maassluis
  ook de Koning maar naar Maassluis komen,maar die is toch pas in Maassluis geweest. Of is dat niet de Koning die Edo bedoelt dat moet dan onze Koning zijn.
  Als ik terug gaat in de tijd kom je veel van deze mensen tegen ik ga ze niet noemen,maar ze waren er wel,al die mensen leden aan hoogmoed waanzin,Edo zegt ik wil ook een tweede termijn ik wil in Maassluis blijven,Maassluis mag hopen dat het bij èèn termijn blijft deze man is geen goede burgervader voor Maassluis.
  Gemeenteraad word eens Wakker jullie zorgen voor meer verwijdering tussen Burgers en politiek zoals de Hr van de Vlist schrijft.

 2. Aad Rieken
  4 juni 2016 at 09:37

  ´ERVAAR MAASSLUIS PAS,
  Als Dat Nog Niet Te Laat Is!´

 3. Aad Rieken
  3 juni 2016 at 21:30

  ´Niet Schudden Maar Schutten!´

  Stichting Monstersche Sluis geeft niet op,
  schudden ‘t niet wat zit in hun kop.
  Op een goede dag,
  gaan ZE overstag.
  kunnen WE schutten,is alles top!

 4. Marcel Thomassen
  3 juni 2016 at 20:07

  Westlands

  Bloemenveiling Flora-Holland in Naaldwijk heeft in samenwerking met de vervoerders een systematiek ontwikkeld en vastgelegd waarmee het oneigelijk gebruik van gegraveerde slotplaten tegengegaan moet worden.

  Na een onderzoek over welke problemen zich voordoen bij het afsleutelen van de slotplaten, kwam naar voren dat de ondervraagden graag een controlesysteem wilden waarmee oneigelijk gebruik van gegraveerde slotplaten tegengegaan wordt.

  Met de systematiek moeten huurders van gegraveerde slotplaten een standaard machtiging uitschrijven, zodat deze door de chauffeur getoond kan worden tijdens het afsleutelen.

  Wanneer er geen goede machtiging is, wordt de slotplaat ingenomen en teruggestuurd naar de huurder. U bent dus gewaarschuwd!

  (bovenstaande schrijven -wat meedeed aan de Turing gedichtenprijs- is waar, maar ook volslagen onbegrijpelijk, het lijkt wel alsof ‘t over de gemeente Maassluis gaat)

 5. Karel Zwaard
  3 juni 2016 at 19:56

  Bij sponsoring MOETEN ondernemers maar meedoen, maar ook bij de Gemeente weet men ondernemers met gemak te plukken, alsof het gross zoveel verdient, juist onder ondernemers heerst veel verborgen armoede, maar dat zien ze niet, het is een schande.

 6. B. Scheurwater
  3 juni 2016 at 19:51

  Amen too that! ieder druk met zijn eigen toko, Weten ze de betekenis van civil servant wel? Hondenbezitter geplukt en krijgen NIETS TERUG ONDANKS beloften.
  Schone Schijn. De missers betaalt de burger helaas. Vraag dan ook de mening van de burger.

 7. 3 juni 2016 at 19:19

  Deze wethouder is de gemeente Maassluis geen enkele cent waard