MAASSLUIS | Voor artikelen die ons aangeboden worden maken wij altijd een afweging tussen “wat je aandacht geeft groeit” en “niet verder kijken dan je neus lang is”.  Dat wordt ook nog getoetst aan algemene fatsoensnormen en de mate van lokaal maatschappelijk belang. In deze tijd van framing, hypen en fakenews moeten we er voor waken dat we onbedoeld olie op een marginaal vuurtje gooien. Wij kunnen die afweging niet altijd 100% maken. De keus is dan om een artikel niet te plaatsen (wat voor de  één als censuur overkomt en voor de ander als een terecht keus).

Het voorliggende onderwerp zorgt alweer enige tijd voor onrust, ook in Maassluis. Derhalve plaatsen wij deze open brief aan de burgemeester.

Redactie


De lokale partij Forum voor Maassluis maakt zich zorgen over het ordelijk verlopen van de Intocht van Sinterklaas op 17 november en schrijft onderstaande open brief aan de burgemeester.

Wie het interesseert klikt op de + om het artikel in te zien, de anderen kunnen dat achterwege laten.

Hoe verloopt de Intocht op 17 november
Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft 2018 voor zichzelf benoemd tot het Jaar van de Solidariteit. In 18 gemeenten, waaronder Maassluis, gaan zij daarom de straat op i.v.m. de Sinterklaasintocht. Ondanks dat deze groepering zegt vreedzaam protest na te streven en niet op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen uit te zijn hebben zij gemeend zelfs Dokkum – een gemeente waarover sinds de rijkswegblokkade verleden jaar veel over te doen is – aan te gaan doen; een rechtstreekse provocatie dus !! Wij van Forum voor Maassluis zijn van mening dat een kinderfeest niet verziekt mag worden door welke groepering dan ook en willen daarom vanwege tijdsgebrek en de behandeling van de begroting, met een open brief de volgende vragen stellen:

Geachte heer Edo Haan, De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil zaterdag 17 November van 11.30 – 16.00 uur tijdens de intocht van Sinterklaas, een feest waar nu juist wel oud en jong met allerlei achtergronden aan deelnemen, demonsteren op de Stadhuiskade in Maassluis, zie link Zij zijn tegen Zwarte Piet en laten dit jaarlijks blijken tijdens de diverse Sinterklaasintochten in ons land. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot en daarom staat deze actiegroep ook op de radar van de NCTV. Ze worden ook nadrukkelijk benoemd in het rapport “Dreigingsbeeld terrorisme” van November 2017, zie hier

De onrust onder de bevolking over deze Anti Zwarte Piet groep neemt hand over hand toe en groeit dus met het jaar in Nederland en daarom is men vaker bereid het recht in eigen hand te nemen door tegenacties te organiseren. Omdat wij ons als Forum voor Maassluis zorgen maken over de komst van deze actiegroep en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en de openbare orde hebben wij voor u de volgende vragen:

 • Is er door de extreem linkse actiegroep Kick Out Zwarte Piet een vergunning aangevraagd om te mogen demonstreren in Maassluis op 17 november a.s. en heeft U deze gehonoreerd ondanks dat zij op de radar staan van het NCTV?
 • Heeft de actiegroep De Grauwe Leeuw of de daaraan gelieerde stichting Majority Perspective eventueel ook een vergunning gevraagd op die dag te mogen demonstreren?
 • Zijn er al tegendemonstraties aangekondigd door voorstanders van Zwarte Piet?
 • Wat gaat U doen om verstoring van de openbare orde te voorkomen?
 • Wat gaat U doen om te voorkomen dat de kinderen niet de dupe worden van deze demonstratie?
 • Bent U het met “Forum voor Maassluis” eens dat Sinterklaas een kinderfeest is voor alle kinderen ongeacht ras of afkomst en daarom gevrijwaard moet blijven van dit soort demonstraties?


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

11 Reacties

 1. Aad Rieken
  14 november 2018 at 20:20

  Zet Zeurpiet,
  Op De Tocht.
  Maak Voor Kind,
  Mooie Intocht!

 2. Aad Rieken
  11 november 2018 at 21:02

  “Geef Ze De Zwarte Piet!”

 3. Ronald Slakkenvaart
  11 november 2018 at 15:33

  Precies Piet….helemaal zoals ik dit ook opmerkelijk vind, dat ze dat niet weten….Heel onprofesioneel, dat ‘juist’ zij dan, die vraag stellen.

 4. Ronald Slakkenvaart
  11 november 2018 at 14:20

  Een aantal goede vragen, echter 1 opmerkelijke waarvan ik niet begrijp dat een politici of leden van een ‘Gemeentelijke’ politieke deze vraag stelt en blijkbaar onze grondwet niet kent…welke zeker zij zouden moeten kennen.
  Voor demonstraties geldt nl geen vergunningplicht…deze hoeft niet aangevraagd of verstreken te worden, een ieder die demostreren wilt mag dit vrij. Zie art 9 Wetb. van Strafr.
  Art. 9: In Nederland mag je vergaderen en demonstreren, de overheid mag alleen regels maken in het belang van de Verkeersveiligheid en om wanordelujkheden te voorkomen.

 5. Louwrens
  11 november 2018 at 13:59

  Als ik kleine kinderen zou hebben zou ik het een stadje verder zoeken dit jaar. Maar ff geen Maassluis. Jammer, maar het is.

 6. Kees de Groot
  11 november 2018 at 13:42

  Allemaal vragen vragen en vragen, waar het echt om gaat is van de hier boven genoemde vragen, maar één juiste vraag en dat is de 5e… Het antwoord is heel simpel, kinderen in heel de wereld mogen niet de dupe zijn van welk kinderfeestje waar dan ook, In Nederland een volksfeest, waar kinderen op de eerste plaats staan, elke vorm van uiting die mogelijk het vertrouwen en geloof van kinderen verstoort moet geweerd worden.

  Simpel, dus alles van die verstoring verbieden en bannen en niet even de gelegenheid geven en dan actie nemen en onderhand zeggen dat er iets is aan gedaan…
  Straffen opleggen die zijn weerga niet kent, als ze dat toch doen. En mocht het dan toch nog voorkomen, dan moeten diegene gestraft worden die ervoor moeten zorgen in de Gemeente dat kinderen niet meer dupe ervan worden. Geldt voor het gehele Gemeente bestuur en raad dan.

 7. Piet Lap
  11 november 2018 at 13:38

  Om te mogen demonstreren heb je geen vergunning nodig. Zouden politici toch moeten weten.

  • Ronald Slakkenvaart
   11 november 2018 at 15:38

   Precies Piet Post….helemaal zoals ik dit ook opmerkelijk vind, (zie mijn reactie) dat ze dat niet weten….Heel onprofesioneel, dat ‘juist’ zij dan ook die vraag stellen.

   • 11 november 2018 at 16:23

    APV: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maassluis/345741/345741_3.html

    Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

    1.
    Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan daarvan voor de openbare aankondiging en tenminste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

    2.
    Onder openbare plaats wordt verstaan: een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties.

    3.
    De kennisgeving bevat:

    a.
    naam en adres van degene die de betoging houdt;

    b.
    het doel van de betoging;

    c.
    de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

    d.
    de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

    e.
    voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

    f.
    maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

    4.
    Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

    5.
    Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

    6.
    De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn van 72 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

    • Piet Lap
     12 november 2018 at 08:32

     Fijn dat u dit hier plaatst. Er is dus geen vergunning nodig om te mogen demonstreren.

  • 11 november 2018 at 16:17

   je hebt het RECHT, maar de regeltjes:

   1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
   2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.