foto:  Lijsttrekker Raoul Kleijwegt (r) van  GroenLinks  bij het inleveren van de inspraakreactie.

MAASSLUIS | Het Dirkzwagerterrein is het braakliggend terrein ingesloten door ’t Stort, de Gemeentewerf en MTS Europroducts). Dat moet vol worden gebouwd met stenen rijtjeshuizen zo vindt B&W. Jongeren en alleenstaanden met een beperkt inkomen vallen daardoor weer buiten de boot. Het blijft voor hen moeilijk met het vinden van een huis in Maassluis. GroenLinks wil het voor hen mogelijk maken een tiny house te betrekken. Deze kleine, aan de smaak van de bewoner aangepaste huizen die vaak beter voor het milieu zijn dan ‘gewone’ huizen, moeten op het Dirkzwager terrein gerealiseerd kunnen worden.

Steeds meer jongeren trekken uit Maassluis weg omdat ze niet aan een huis kunnen komen. Het is te duur voor hen om te blijven, maar de stad heeft hen wel nodig voor de toekomst. Daarom heeft GroenLinks actie ondernomen en een alternatief bedacht voor de bouwplannen op het Dirkzwagerterrein. Het is van gemeentewege de bedoeling dat daar een nieuwe reeks rijtjeshuizen worden gebouwd die, wederom, niet binnen het bereik van de jongeren liggen. GroenLinks ziet liever dat op het Dirkzwagerterrein  ‘tiny houses’ komen.

Tiny houses zijn kleine maar volwaardige woningen van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd met een vloeroppervlakte van zo’n 30 tot 50 m2. Ze worden slim en praktisch ingericht en zijn daarom goed te bewonen door jongeren en alleenstaanden. Ze zijn bovendien gericht op een kleinere ecologische voetafdruk voor de bewoner.

Mensen die kiezen voor een tiny house bepalen voor zichzelf wat werkelijk belangrijk is, wat je nodig hebt om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast. En dat milieuvriendelijk.

De kosten van een tiny house zijn beperkt. Het uitgangspunt is dat ze energieneutraal zijn zodat ook de energiekosten wegvallen. Jongeren of alleenstaanden met een beperkt inkomen zijn daarom de perfecte bewoners.

Juist deze groep Maassluizers komt er bekaaid vanaf met het huidige woningaanbod in de gemeente: er zijn nauwelijks beschikbare huurwoningen voor hen. Een huis kopen ligt vanwege de inkomenseisen voor een hypotheek en het verplichte vaste contract, vaak niet binnen hun handbereik. Als er dus nieuwe dure rijtjeshuizen op het Dirkzwagerterrein komen, zal dat de trek van jongeren en alleenstaanden uit Maassluis niet tegenhouden. Dat moet veranderen. Wat GroenLinks betreft begint de verandering hier!

Daarom wil GroenLinks Maassluis wil voor deze groep het Dirkzwager terrein bestemmen voor het plaatsen van een fors aantal tiny houses (Om een idee te hebben hoe dat eruit kan zien klik dan hierof hier).

http://www.millhome.nl/ http://www.huisjevanhout.nl/

GroenLinks heeft dit via een zogenoemde inspraakreactie aan het College van B&W laten weten.

Oh ja, vergeet 21 maart a.s. niet te gaan stemmen. Stemt u op ons, dan vergroot dat de kans dat ons plan doorgaat! https://maassluis.groenlinks.nl/

Henk van Woerden

GroenLinks

 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  13 maart 2018 at 12:05

  Het zogenaamde Dirkzwager terrein maakten deel uit van het Pot terrein en is zwaar verontreinigt het zal schoon gemaakt moeten worden, dat gaat veel euro,s kosten. Wij hadden een kreet de vervuiler betaald ik ben benieuwt wat het gaat worden.

 2. Aad Rieken
  12 maart 2018 at 07:31

  Tiny en Haar Zwager Dirk,
  Worden Het Wel Eens In Sluis.
  Er Verhuizen Op ’t Stort,
  (niettelangmaarbinnenkort)
  Ve!en Naar Een Tiny Huis!

 3. Yvonne Boeckx
  11 maart 2018 at 13:04

  Alhoewel het allemaal prachtig wordt in het “Wilgenrijk” (reeds in de wandelgangen “het Rijke rijk”), is het zeker nodig dat er op een andere manier naar het bouwen in Maassluis wordt gekeken.

  Niet alleen kijken maar ook uitvoeren.
  Niet alleen uitvoeren maar ook luisteren naar de burger, ga het gesprek aan met groepen burgers over waar nu werkelijk behoefte aan is.
  Niet alleen luisteren maar ook de burger serieus nemen.

  Het debacle van 110 Vliet woningen slopen en in eerste instantie maar 45 terugbouwen, mag gezien de vergrijzing en behoefte gewoon niet voorkomen. Alle strijd, inzet, ergernis en verdriet had absoluut niet nodig geweest.

  Jaren geleden is er een bijeenkomst geweest in de recreatiezaal van de Vliet, betreffende het “anders wonen” met als voorbeeld o.a. de Vloot locatie, het participeren, het samenwerken. Als burger werd ik daar vrolijk van, ik gooide direct de sloop en nieuwbouw van de Vliet als pilot naar voren om dit vooral aan te pakken met alle belanghebbende organisaties (die daar ook aanwezig waren). Door de aanwezige politiek, PvdA, werd vermeld dat ik “vooral het initiatief moest nemen”…..te zot voor woorden.
  Van alle mooi politieke en enthousiaste ideeën en visies is dus niets terecht gekomen, immers als burger moet je het initiatief starten, een soort trekken aan een dood paard.

  Niet alleen Tiny houses zou een zeer goed initiatief zijn maar ook complexen waar jong en oud samen zouden kunnen wonen. Ook complexen zoals op de hoek van de Merellaan/Korhoenstraat waar kopers gezamenlijk wonen en op elkaar letten.

  In Maassluis kun je spreken van het zogenaamde “waterbed effect”. De ene wijk wordt opgeknapt en de andere wijk is het kind van de rekening.

  Wat dat betreft loopt Maassluis achter………Maassluis focust zich te veel op het creëren van “mooie” wijken en verliest zaken als verpaupering, groenonderhoud, behoefte van de vergrijzing, krapte in de markt voor jongeren….helaas uit het oog.

  We gaan als burger de komende 4 jaar maar weer eens kijken hoe het balletje deze keer zal rollen.

 4. Martin van den Heuvel.
  11 maart 2018 at 12:29

  De gemeente heeft blijkbaar de opvatting dat er geen flatwoningen in de sociale huursector meer bij moeten komen.
  En dat terwijl daar wel een hoop vraag naar is.
  In plaats daarvan worden goedkope flats gesloopt en vervangen door rijtjeswoningen.
  (gezinsgemeente ambitie)
  Bouw eens wat starterswoningen! Als er bijvoorbeeld in het Hoogstraat complex een huisje leeg komt zijn daar al meer dan 100 reacties op.