Meer dan 1 miljoen aan kosten. Waarom deze geheimzinnigheid en stilzwijgen?

MAASSLUIS | Op 15 oktober a.s. vindt bij de Bestuursrechtbank Rotterdam de behandeling van de bezwaar/ beroepsschriften tegen de Gemeente Maassluis plaats over de, al zo lang lopende, kwestie van de nieuwbouwplannen aan de Noorddijk/Geerkade.

Historie

Deze zaak loopt al sinds 1996 en in die tijd heeft de gemeente (lees inwoners van Maassluis) een – tot nu toe bij de burger onbekend – bedrag van meer dan 1 miljoen aan kosten heeft gezorgd.

Dat dit in de Rechtbank, sector Bestuur wordt gevoerd zegt heel wat over de ernst van de situatie en de ontwikkelingen/strubbelingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de bewoners.

GAAT U MEE?

Bij belangstelling voor deze zaak is het is natuurlijk mogelijk om samen met de bewoners van Noorddijk/Geerkade de zitting mee te maken. Deze vindt plaats op maandag 15 oktober in de Rechtbank sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125 te Rotterdam, en zal om 13.00 uur aanvangen.

Al heel lange tijd hebben vorige colleges (vooral oud PvdA wethouder Arnold Keijzer die hier vanaf het “eerste uur”, vanaf 1996, bij betrokken was) en ook de huidige College (PvdA wethouder Sjoerd Kuiper) zich in stilzwijgen gehuld en de raad niet of nauwelijks ingelicht over deze zaak.

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Dit is het legaliteitsbeginsel.

Net als het privaatrecht heeft ook het bestuursrecht een formeel, oftewel procesrechtelijk deel. Nog een kenmerkend verschil met het privaatrecht is dat een privaatrechtelijke overeenkomst alleen maar rechtsgevolgen heeft voor de partijen bij die overeenkomst. Een besluit van een bestuursorgaan heeft altijd consequenties, hoe klein ook, voor iedere burger.

Het bestuursrecht is in vergelijking met andere rechtsgebieden relatief nieuw en is een direct gevolg van de grote uitbreiding en intensivering die de overheidsbemoeienis met de maatschappij sinds het einde van de 19e eeuw heeft ondergaan.

Het doel ervan is tweeledig: enerzijds biedt dit recht aan overheidsorganen legitimiteit, anderzijds vervult het de functie de in principe aan de overheid onderworpen burgers een bepaalde mate van bescherming tegen overheidshandelen, met name de handelingen welke een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn, te bieden.

Het is het recht van iedere Burger om te weten wat in zijn of haar gemeente gebeurt.

Fractie Forum voor Maassluis


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Henk van Woerden
  11 oktober 2018 at 09:15

  Op de vraag van Johan heb ik geen antwoord (ben lid van GroenLinks). Wel las ik in het Meer Programma gebiedsontwikkeling dat voor dit plan nog een bedrag van 136.000 euro wordt gereserveerd.
  Komt er dus nog bij.

  De gemeente procedeert (op rekening van de inwoners) tegen diezefde inwoners, heeft niet door dat een heel mooi plekje binnenstad verloren gaat met dit plan.

  Wie het snapt mag het zeggen.

 2. Aad Rieken
  10 oktober 2018 at 08:17

  “Geer En/Of Goorkade!”

  Wanneer Komt Er Eind’lijk…,
  Een Eind Aan De Noord’dijk!

 3. Johan de Waard
  9 oktober 2018 at 18:21

  Geacht Forum, u schrijft dat dit de gemeente Maassluis al meer dan een miljoen euro heeft gekost. Voor mijn informatie, hoeveel zijn de kosten tot nu toe en waar bestaan deze uir?