Onderstaande is door CRM en SMK aan het college van B&W gestuurd. Deze twee instanties die bestaan uit zeer aimabele kunstminaars zij altijd zeer gematigd in hun stellingname, maar nu is kennelijk de maat echt vol

Redactie

MAASSLUIS | Met verontwaardiging hebben de Culturele Raad Maasluis (CRM) en de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) kennis genomen van de berichten over het afblazen van het White Wall Project van Paco Dalmau in Maassluis. Met zijn project won hij de Waterweg Cultuurprijs 2017. Vervolgens liet Paco Dalmau weten dat hij zijn project – een door zo veel mogelijk menen te beschilderen kunstwerk van maximaal 600 meter – samen met zo veel mogelijk mensen in Maassluis wilde laten maken.

http://www.whitewallproject.eu/

Het was een unieke kans om Maassluis nog beter op de kaart te zetten en mensen naar Maassluis te laten komen. Uiteindelijk bleek het tot onze verbijstering een gemiste kans te zijn.

Positief pre-advies

De CRM en de SMK hebben het project van harte ondersteund en Paco Dalmau actief bijgestaan met adviezen en contacten. De Cultuurmakelaar heeft zich bovendien erg ingespannen om het project te laten slagen door verbindingen te leggen met onder meer het onderwijs en de Maassluise kunstenaars. Reeds in het najaar van 2017 zijn contacten gelegd met de gemeente om te toetsen of dit project kans van slagen had. In die fase is er door de gemeente Maasluis een positief ‘pre-advies’ afgegeven, waardoor de initiatiefnemer terecht in de veronderstelling was dat de vergunningsaanvraag in dit voorjaar snel zou kunnen worden afgewikkeld. Het Hoogheemraadschap Delfland deed niet moeilijk over de aanvraag.

Trage ambtelijke molens
Verwonderlijk in de hele gang van zaken is dat wij vernomen hebben dat bij het indienen van de uiteindelijke aanvraag bij de gemeente Maassluis alle vragen weer opnieuw aan de orde kwamen en er daarna continue nieuwe vragen en voorwaarden werden gesteld onder meer over veiligheid. Als de initiatiefnemer vervolgens afspraken wilde maken met de externe adviseur bleek deze zeer slecht bereikbaar.

De extra voorwaarden maakten de uitvoering van het project bovendien nog eens 1,5 keer zo duur als was begroot. Gek hè dat mensen dan afhaken. Bovendien moesten de kunstenaar en de mensen met wie hij samenwerkt, tijdig weten welke locatie zij in de voor dit project noodzakelijke publiciteit konden noemen.

Bye bye Maassluis
Uiteindelijk kozen de initiatiefnemers voor Schiedam. De procedure in Maassluis steekt schril af tegen die in Schiedam: op vrijdag was het eerste gesprek, op de maandag daarop volgend vond een tweede gesprek plaats, waarbij de gemeente Schiedam meedacht en naar oplossingen werd gezocht. Ook werd de initiatiefnemer geholpen met het invullen van de vergunningsaanvraag. Op donderdag, dus drie dagen later, werd de vergunning afgegeven. Alles binnen 2 weken. Gezien het feit dat Maassluis en Schiedam tot dezelfde veiligheidsregio behoren en onder dezelfde veiligheidscriteria werken voor evenementen, is het volstrekt onbegrijpelijk dat in Maassluis dit alles na maanden nog niet tot stand kan komen en in Schiedam binnen een tijdsbestek van 2 weken.

Grote vraagtekens
De CRM heeft al diverse keren het behandelen van aanvragen voor vergunningen door de gemeente in diverse overleggen (onder meer met de portefeuillehouder) aan de orde gesteld. Maar wat er gebeurd is met de aanvraag van Paco Dalmau slaat alles. De hele gang van zaken roept een aantal vragen op waarop de CRM en de SMK heel graag antwoorden wil ontvangen.

 • Hoe kan het dat het hele proces in Maassluis zo lang moest duren terwijl er nota bene maanden eerder al een ‘pre-advies’ fase was doorlopen?
 • Waarom lukt het in Schiedam wel om initiatiefnemers te helpen snel door een procedure heen te komen en in Maassluis niet?
 • Hoe kan het dat ten aanzien van veiligheid zo moeilijk werd gedaan in Maassluis en in Schiedam niet, terwijl de twee gemeenten tot dezelfde veiligheidsregio behoren?
 • Welk signaal denkt u dat deze gang van zaken afgeeft aan (vrijwillige) initiatiefnemers om culturele evenementen te willen organiseren in Maassluis.

De CRM en de SMK hopen op een spoedig antwoord op de vragen.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.

4 Reacties

 1. bert
  25 maart 2018 at 14:13

  Maassluis is van de kaart………………………….!!!!

 2. Aad Rieken
  21 maart 2018 at 07:41

  “Torpe-Deert Hun Niet!

 3. Sjaak Speijer Hellingkade 4 , 3144 EJ Maassluis. 0653295341
  19 maart 2018 at 17:57

  Na het lezen van dit artikel is mij als cultuurbarbaar niet duidelijk geworden waar het overgaat. Wat is een witte muur project ? en waar is die muur dan ?