Een met twee maten gemeten dubbele pet past niemand, toch?

MAASSLUIS | Naar de BC de Vliet heeft begrepen hebben alle Bewoners Commissies van Maassluis een uitnodiging gekregen om de uitreiking van het programma van Forum van Maassluis, onder het genot van een hapje, drankje en muziek, bij te wonen. In eerste instantie is daar niets verkeerds aan, dachten wij als BC de Vliet.

De uitnodiging voelt nu, na het bekend worden van de kieslijst, niet meer zo prettig aan.

Is hier sprake van de schijn van belangenverstrengeling, vragen wij ons af? Het is op zijn minst ongepast om alle Bewoners Commissies van Maassluis uit te nodigen terwijl de voorzitter van de VBBM (waarin al die bewonerscommissies zitting hebben) op de kieslijst staat van Forum voor Maassluis.

De overkoepelende Vereniging van Bewoners Belangen Maassluis, die onderhandelingen mag voeren met Gemeente en Maasdelta en dit zelfs mag doen zonder ruggespraak te houden met de partijen wiens belang zij vertegenwoordigt, dient alle schijn van partijdigheid te vermijden.

Een voorzitter van een organisatie als de VBBM die zich committeert aan een plaatselijke politieke partij, ontkomt niet alleen aan de schijn van belangenverstrengeling, maar zal ook daadwerkelijk geconfronteerd kunnen worden met belangenverstrengeling.

Dit is niet alleen onkies, maar ook zeer onwenselijk.

De BC de Vliet is derhalve benieuwd naar de volgende stappen van de VBBM en de Gemeente.

Alle reden om als Gemeenteraad waakzaam te zijn dat er geen raadsleden plaatsnemen met dubbele petten, anders ontstaan er heel onverkwikkelijke situaties.

Of zijn deze wellicht reeds ontstaan?

BC De Vliet

Marja Gerkema, Joke de Vos en Rinus Looijs

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

  1. bea scheurwater
    10 februari 2018 at 12:45

    Goed verwoord Marja. Velen hebben dezelfde vragen….

  2. Aad Rieken
    9 februari 2018 at 12:56

    “P.B.-oet-(er)’s!”