MAASSLUIS | Proficiat, aan de wethouders David van der Houwen, Arnold Keijzer, Desiree Curfs (directrice sociale dienst/werkbedrijf Stroomopwaarts Mssl Vld Sdam) tonen hun voortschrijdend inzicht. Het kostte enige overredingskracht, druk en coördinatie van ondergetekende, maar gisteravond hebben wij in goed Maassluis onderling overleg (met geslepen messen) – i.s.m. modern vertegenwoordigers van o.a. de lokaal Marokkaans jongeren  – besloten dat er over enig weken op het Maassluis stadhuis een openbaar bijeenkomst (ook toegankelijk voor pers) door ons in gezamenlijkheid & gelijkwaardigheid wordt belegd, waarvoor wij FNV sector Uitkeringsgerechtigden en de groepen veelal allochtoon maar ook autochtoon Maassluis schemer-jeugd die buiten elk zorg, (toe)zicht en handhaving valt van de autoriteiten (betreft circa 200 jongeren in Maassluis) zelf zullen zorgen voor de opkomst voor die bijeenkomst.

Immers voor de gemeente en ander officiële instanties valt deze groep baan & doelloos schemer-jeugd vrijwel buiten elk zicht, echter onze tentakels reiken verder, dus ook binnen het donker officieus circuit.

Stroomopwaarts aanwezig

De gemeente Maassluis faciliteert deze stadhuisbijeenkomst. De werkloze schemer-jongeren en adolescenten kunnen nu eens echt hun verhaal kwijt aan de twee wethouders(die dienaangaande deze zaken soms ook nog te veel lijden aan een permanent zonsondergang onder hun schedeldak, ondanks hun witte baarden, maar er zit schot in). En Stroomopwaarts zal op deze bijeenkomst met een voorlichtings- en wegwijs team aanwezig zijn om de doelgroep bij hun kladden te nemen.

Uniek

Dit is een uniek lokaal project in Nederland. Dit is nog nooit vertoont en getuigt van wel misschien een nieuw beleid van de lokaal overheid & politiek maar ook van het zaken zelf terhand hand kunnen en willen nemen van de alhaast opgegeven (werkloos) jongeren zelf, alternatief burgers en/of bevlogen maatschappelijk organisaties.

Het is outside the box denken. Op naar de toekomst! Een ander Maassluis.

Er is al een opmerkelijk succes geboekt.

Naar aanleiding van alle media aandacht in deze zaak door het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad en site Maassluis.nu (Jelle Ravesteins column) heeft een lokaal ondernemer gisteren contact gezocht (via fietsenstalling Inter NS Mssl centrum) met een Marokkaans jongeman die alle loodgieters-papieren heeft maar echt niet aan de bak kwam. Hij heeft nu een baan.

Allen bedankt.

Marcel Thomassen

FNV Groot Rotterdam

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 april 2016 at 12:51

    Arnold,Desiree en van der Houwen,
    Steken De Handen Uit De Mouwen!