MAASSLUIS | De discussie rond de afvalscheiding is formeel afgerond, maar het twijfelen over de juistheid van de lokale beslissing niet.

Aad, inwoner van ons Maassluis worstelt met de vraag: Zou het lukken?

 

Zou de vraag: “Hoe zit het nu echt?”ooit beantwoord worden? Die vraag zit in mijn achterhoofd door de berichtgeving in de pers en door een aantal podcasts die ik de afgelopen tijd voorbij zag komen. Het gaat over onze toekomst: hoe gaan we met ons afval om?

Dat we het anders moeten gaan wordt slechts nog door een enkeling betwist. Het doel is duidelijk minder afval produceren en dat wat we met het afval doen. Daarover verschillen de meningen niet. Afval wordt gezien als een grondstof in de circulaire economie. De vraag is hoe deze grondstof zo efficiënt mogelijk uit het afval te destilleren.

In Nederland hebben we grof gezegd twee stromingen.

We hebben een stroming die denkt dat er een cultuuromslag gemaakt kan worden. We moeten niets meer alles in de grijze bak gooien. Nee, we moeten gaan scheiden aan de basis. De groep die denkt dat dit een maximaal resultaat geeft, beweegt zich meestal voort in een overjarige Volvo stationcar en kampeert in een de Waard tent. Zij willen de mensheid opvoeden.

De tweede groep denkt dat de techniek ons ten dienst kan zijn. Zelf scheiden waar het kan en redelijk eenvoudig is. Glas, GFT en papier apart maar de PMD gewoon bij het restafval in de grijze bak. Immers de techniek is heel goed in staat om via nascheiding het plastic, blik en drinkpakken uit het afval te halen. Veel beter dan dat wij mensen dat kunnen vooral doordat er veel onduidelijkheid is over PMD

Toch kiezen wij in Maassluis daar niet voor en de vraag is of het argument dat daarvoor gebruikt wordt ‘dat de AVR geen capaciteit’ heeft wel juist is. Wat helder is, is dat de AVR geen gescheiden “restafval” wil. Afvalverwerking is veranderd van een nutsvoorziening naar handel er zit een verdienmodel achter. Want wat lezen wij in de raadsinformatie brief die wij kregen n.a.v. “De gunning van de afval verwerking “: de AVR gaf aan in de marktverkenning geen interesse te hebben in restafval waar middels bron-scheiding al PMD is uitgehaald.” Zij willen slechts restafval dat de volledige hoeveelheid van PMD van inwoners bevat. Dat is uiteraard ingegeven vanuit economische motieven en dat zou het liberale deel van de raad toch aan moeten spreken. Nu is slechts het conservatieve liberale deel verstandig. Soms, heel soms mis ik de oude ARP!

De wethouder die op dinsdag 7 januari herbenoemt gaat worden, deed ooit een toezegging dat hij de raad een aantal scenario’s zou voorleggen over hoe om te gaan met afval. Helaas moest hij vertrekken en zijn opvolger, die overigens met stille trom van het toneel verdween, kwam na ruim twee jaar met scenario’s maar niet om de raad een keuze te bieden. Die keuze was al gemaakt en alle argumenten ten spijt gaat Maassluis bijna een miljoen euro uitgeven om een cultuuromslag te verwezenlijken en daarmee de burger belasten met het zelf scheiden van PMD.

Ik ben benieuwd of de Maassluizers zo volgzaam zijn dat de gewenste cultuurverandering gaat lukken en onze inwoners met hun zak keurig gescheiden restafval aan de wandel gaat naar de dichtstbijzijnde container.

een peinzende, 

Aad Solleveld


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

5 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  8 januari 2020 at 12:25

  HET probleem, niet luisteren naar de burger. Zelfde geldt voor doorrekenen alle opties voor geluidsscherm, College is vergeten wat ze zijn, civil servants, maarrr, nieuw jaar, nieuwe kansen toch?

 2. 7 januari 2020 at 14:29

  Ongeveer elk oppositie partij, buiten GroenLinks dan, heeft hier – terecht naar mijn mening – al een of meerdere artikelen aan gewijd. De college partijen incl GL hebben besloten de burgers hiermee te moeten gaan belasten ondanks dat dit “dure experiment” bijna overal mislukt is. Dan weten de burgers in ieder geval wie er voor hen opkomen.

  Als je dan ook deze zinsnede kent “afvalverwerker geen interesse in restafval waar PMD is uitgehaald” – heb ik al eerder geplaatst afgelopen donderdag op mijn eigen Facebook – dan gaan de weinige haren die je hebt werkelijk overeind staan

  Forum voor Maassluis

  • Koos Hofman
   8 januari 2020 at 16:40

   Eh, waarom? Bang dat er afbreuk wordt gedaan aan politiek gewin? Er is iets belangrijkers; niemand in Maassluis m.u.v. GL adepten wil dit omdat het een slecht plan is. In plaats van elkaar aftroeven zou er eens hardere oppositie moeten worden gevoerd en wellicht gelobbyed met wethouder Evers om dit voorstel van tafel te krijgen. Bundel de krachten zodat de burgers niet voor hogere lasten komen te staan door deze idiotie.

 3. Ton van Arkelen
  7 januari 2020 at 12:35

  Esvo tentje en opel corsa, ook goed?

 4. Koos Hofman
  7 januari 2020 at 12:35

  Ik ben benieuwd of alle modellen voldoende zijn doorgerekend. Nog los van de investeringen om PMD te kunnen ontvangen wordt het afvoeren van vuil aanmerkelijk duurder als de AVR gEen vooraf gescheiden restafval wil. Wat worden de meerkosten van transport en de hogere verwerkingskosten omdat het afval economisch minder interessant is. En last but zeker not least worden deze kosten integraal aan de burger doorberekend. Ons is n.l. niets gevraagd.