Wat moeten burgers met gemeenteambtenaren die over het openbaar groen gaan, maar die het verschil niet weten tussen kauwen en roeken en die geen boodschaingezonden stukp hebben aan de Flora- en Faunawet?

Maassluis is zo’n gemeente en stuurt zo een suffe ambtenaar bij ons langs de deur, n.a.v. mijn mailtje over hun voornemen om in het park aan de Sportlaan bomen met roekennesten om te hakken.

De Flora- en Faunawet boeit Maassluis niet, dat heb ik al eens eerder meegemaakt. Het was uiteindelijk de Raad van State die ze toen heeft teruggefloten.

Ik maak mij ernstig zorgen over het behoud en vrees dat we weer tot aan de Raad van State moeten gaan.

Joost


Boomridder

van de redactie:

Wij hebben navraag gedaan bij de Maassluise bomenridders, die geven onderstaande informatie

 


 Reikwijdte van de wet

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Flora- en faunawet. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. In sommige situaties geldt een uitzondering en kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen. Op deze pagina leest u waar u ontheffing of vrijstelling voor kunt aanvragen. Ook vindt u op deze pagina de besluiten voor ontheffingen op grond van artikel 75 en de gedragscodes van gemeenten en andere organisaties.

bron: RVO


Roeken zijn beschermd

Roeken zijn beschermd. Dat geldt ook voor hun nesten, omdat ze deze nesten elk jaar opnieuw gebruiken. De minister geeft echter regelmatig ontheffingen aan gemeenten om nesten van roeken te verwijderen op plaatsen waar deze vogels voor overlast zorgen. Deze ontheffingen worden verleend op grond van een door de betreffende gemeente ingediend projectplan. Hierin wordt onder andere beschreven in hoeverre de vogels op de betreffende locatie overlast veroorzaken. Hierin moet ook worden aangegeven waar de verjaagde vogels vervolgens wel terecht kunnen om in rust tot broeden te komen.Deze ontheffingen worden uitsluitend verleend om de vogels voorafgaand aan het broedseizoen te verstoren, bijvoorbeeld door middel van vogelverschrikkers, knalapparaten, ratels etc. Ook het verwijderen van de nesten mag uitsluitend plaatsvinden buiten het broedseizoen. Daarnaast mag de bouw van nieuwe nesten uitsluitend in de startfase, te weten vanaf half februari tot half maart, worden verstoord. Zodra de vogels tot broeden overgaan moeten alle maatregelen worden gestaakt en moeten de vogels verder met rust worden gelaten. In deze ontheffingen wordt ook altijd verplicht gesteld dat een ‘deskundige’ op het gebied van het verplaatsen van roekenkolonies bij het project moet worden betrokken. Tot zover lijkt dit beleid redelijk geregeld en lijkt de bescherming van deze vogels gewaarborgd.

bron: faunabescherming


Gedragscode

Verschillende gemeenten in ons land hebben een gedragscode Flora- en faunawet. Hierin staan gedragsregels die beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk wordt voorkomen bij het uitvoeren van activiteiten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet de gedragscode goedkeuren. Een gemeente die werkzaamheden wil uitvoeren, gebruikt een bestaande goedgekeurde gedragscode. Bij een controle moet ze dit aantonen. Maakt ze niet gebruik van een bestaande gedragscode, dan moet ze een ontheffing voor de werkzaamheden aanvragen.

bron: RVO


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

3 Reacties

 1. Roekie
  9 november 2015 at 16:20

  Wat is het probleem ze zijn toch uitgebroed en zijn nog geen nieuwe nesten aan het maken.( zie stukje over roeken zijn beschermd)

 2. Dick van Wassenaar
  9 november 2015 at 13:36

  Als je niets zegt KRAAIt er geen HAAN naar

 3. Ronald van Santvliet
  9 november 2015 at 13:20

  Er wordt dus Roekeloos mee omgegaan door de Gemeente begrijp ik te ;lezen…… Triest !