Onderstaande noodkreet wordt publiekelijk gedeeld omdat wij wel transparant willen zijn

Jaap


Uitnodiging dd 16 februari door Wethouder A. Keizer

“Als vertegenwoordigers van Stichting Myosotis, bezoekers van de Oranjefondsactiviteiten of bestuurlid van de bewonerscommissie heeft u het college een petitie aangeboden waarmee u helderheid vraagt over de mogelijkheden van het multifunctioneel centrum InBlik. Bij het in ontvangst nemen hebben wij aangegeven dat er een zorgvuldig proces zal plaatsvinden waarin betrokken partijen tijdig zullen worden geïnformeerd. Nu we een paar maanden verder zijn willen wij u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. We nodigen u hierbij uit voor een gesprek op: Donderdag 23 februari 2017 om 17.30 uur in het stadhuis. Bij dit gesprek zal tevens burgemeester T.J. Haan aanwezig zijn. “


 

Hoewel het een zeer ongelukkig tijdstip is, verschenen verschillende vertegenwoordigers van de groep die bezwaar (470 handtekeningen) heeft ingediend tegen de plannen om van Inblik weer een open jongerencentrum te maken. De burgemeester bleek niet aanwezig. De wethouder volstond met een mededeling dat het de bedoeling is om van InBlik toch een open centrum te maken. Ook gaf hij aan dat er geen plan B is. Er is ruimtegebruik in Maassluis waardoor De Vloot en Koningshof worden toegevoegd als alternatieve locaties voor de huidige groepen om dit probleem op te lossen. Hij gaat voorbij aan de problemen die de doelgroep momenteel in de Burgemeesterswijk veroorzaakt.

Ik heb de wethouder aangesproken op zijn manier van ‘zaken doen’ en zei hem dat hij samen met Edo Haan allang een besluit in deze had genomen, wat hij vervolgens glashard ontkent. Ook het feit dat belangrijke besluiten onderling – en zonder mede weten van de raadsleden – zouden worden genomen, doet hij als onzin af.

Dat zegt ons genoeg: de raad wordt geconfronteerd met een feit dat op 1 mei moet ingaan.

Tijdens ons bezoek aan burgemeester Edo Haan eind vorig jaar hebben wij hem via een schrijven op papier gewezen op de impact voor onze omgeving, indien besloten wordt de Marokkaans-Nederlandse jongeren toe te laten bij InBlik. Het zou bovendien erop neer komen, dat onze actie met meer dan 400 handtekeningen genegeerd wordt en de handtekenactie van de bewoners uit de Burgemeesterswijk (om deze jongeren uit hun veel besproken wijk te verwijderen) gehonoreerd wordt. Bij ons vertrek heb ik de burgemeester gevraagd om van zijn plan af te zien. Zijn antwoord was kort maar krachtig: IS DAT NU ZO ERG?

JA. Het is onwenselijk, dat het jongerencentrum in zijn huidige vorm wordt overgenomen door de verbannen Marokkaanse – Nederlandse jeugd, omdat dan de veiligheid in onze omgeving, waar veelal bejaarde mensen wonen, in het geding komt.

Wij – onze Bewonerscommissie – stellen vast dat een toezegging van B&W een loze belofte is bestaat. Een oud PvdA raadslid heeft bevestigd dat deze wethouder veel toezegt, maar nog al eens vergeet het waar te maken.

Welke politieke partijen gaan onze belangen verdedigen?

Jaap Dekker

voorzitter van de Bewonerscommissie De Vloot

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

5 Reacties

 1. H. Tuil
  8 maart 2017 at 12:55

  Een buurthuis met probleemjongeren vlak naast seniorenwoningen (De Vloot) neerzetten is vragen om problemen! De raad moet inderdaad dit onzalige voorstel tegenhouden.

 2. Aad Rieken
  7 maart 2017 at 08:48

  ”Kom-Front-Eert!”

 3. bea scheurwater
  5 maart 2017 at 13:34

  Amen, lokale commissie stiekem, geen spruitjeslucht van de lucht van vergeten groenten! DIT IS PRECIES WAAROM HET ROMMELT IN POLDERLAND!! Als de moskee mag/gaat uitbreiden, subsidie? dan MOETEN ZE HUN EIGEN JONGEREN OPVANGEN, anders? wie financieert het? EISEN dat ze hun VERANTWOORDINGE NEMEN voor hun eigen jongeren. Die jongeren horen trouwens op school of aan het werk. FORZA! stelt de gezag getrouwe burger op 1
  HET IS TIJD VOOR EEN ANDERE KOERS ONTHOUDT ALS U GAAT STEMMEN WAT BURGEMEESTER EN WETHOUDER HEBBEN GEZEGD

 4. Ronald van Santvliet
  5 maart 2017 at 13:18

  niet auw roepen voordat je gestoken bent.

 5. Dick.Pasterkamp
  5 maart 2017 at 12:45

  De Hr Van De wees zegt er ligt nog geen plan,maar het is wel in het presidium (De fractie voorzitters en de Burgemeester) besproken wat de plannen zijn ,hoe is er toen gereageerd heeft iemand wat gezegd? De fractie voorzitters zijn op de hoogte gebracht van de plannen van het college, maar het mocht met de fractie,s niet besproken worden het moest geheim blijven. Maasdelta heeft in het verleden gezegd wij zorgen voor een onderkomen,de moskee gaat uit breiden, is daar geen plaats voor haar eigen jeugd nee dus zij zijn ze ook liever kwijt als rijk. Ik hoop dat de raad zijn verantwoording neemt de oppositie is tegen nu de andere partijen nog.Raad stemt tegen dit bezopen voorstel van haan en keijzer.