De huidige jaarlijkse subsidie (120.000) naar 300.000 verhogen?

“Samen met culturele en sociaal-maatschappelijke partners is een businesscase ontwikkeld, die naar verwachting op 16 mei in de raadscommissie en op 30 mei in de gemeenteraad wordt besproken. In het raadsvoorstel vertolkt het college zijn visie op een nieuwe vorm van programmering, waarbij de Maassluise bevolking nauw betrokken wordt”, zo lezen we op Maassluis.nu.

Koningshof moet Het Bruisend Hart van Maassluis worden. Het is een lijvig rapport geworden. Ik heb het gelezen en het roept bij mij herinneringen op aan wat Pim Fortuyn heeft geschreven in 1997 in een column:

In de consensuscultuur van Nederland zijn verantwoordelijkheden formeel goed belegd, maar in de praktijk uitermate diffuus. De leidinggevende elite zoekt omzichtig naar oplossingen voor moeilijke vraagstukken door het sluiten van compromissen waar de verschillende gevestigde belangen mee kunnen leven. Die compromissen worden vaak zo verwoord, dat een ieder er een voor zijn eigen achterban aanvaardbare uitleg aan kan geven. Dit komt de duidelijkheid meestal niet ten goede en leidt ertoe dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de uitkomst.

Twintig jaar geleden en nog steeds die vage – goed bedoelde – intenties en wollige taal, die voor velen ondertiteling behoeft. Expres? Zodat men gefrustreerd de boel in een hoek en men ongestoord zijn gang kan gaan?

Dat zou niet verstandig zijn: er is veel veranderd en de burger is niet alleen mondiger maar ook veel bewuster.

Bijvoorbeeld deze zinsneden:

1 In de samenstelling van het programma zal zo veel als mogelijk worden samengewerkt met lokale partners. Lokale voorstellingen krijgen dan ook nadrukkelijk voorrang in de agenda.

Vraag: Zo veel als mogelijk? Dat is geen klare taal.

2 De kernpartners zullen zich inzetten om brede activiteiten, die aansluiten bij het plaatselijk draagvlak en belangstelling, tot stand te brengen. Door cross-overs te realiseren zal er een gevarieerd aanbod ontstaan. In welke mate de bevolking nauw betrokken wordt of is?

Vraag:  Weet men welk draagvlak en belangstelling er is onder de bewoners van Maassluis? Hoe is die vastgesteld?

3 Kernpartners:

 • Koningshof
 • Muziek@Maasluis
 • Jeugdtheaterhuis
 • Bibliotheek
 • E25 welzijn
 • STOED
 • Senioren welzijn
 • PKN Maassluis

Vraag: Is er onderzoek gedaan naar wat de achterban van deze kernpartners graag zouden willen, willen zij cross-overs?

Vraag: Dit zijn verenigingen die allemaal zélf al subsidie nodig hebben. Is het reëel om ervan uit te gaan dat deze partners de wensen van alle bewoners vertegenwoordigen? Een voorbeeld is dat er een Syriëdag wordt voorbereid door vrijwilligers. Zulke dingen worden toch reeds in de Hoofdzaak georganiseerd? Dat is dan toch overlappend en vissen in dezelfde vijver?

Hoe het wel zou moeten
Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur géén kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoeften van bezoekers van voorstellingen en niet worden bepaald door een select gezelschap. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd en dat er uitgegaan wordt van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt.

Subsidies moeten niet vanzelfsprekend zijn. Beheerders moeten geprikkeld worden goed/beter te exploiteren zodat subsidie afgebouwd kan worden. Het bedrijfsleven steunt/ sponsort vaak sportclubs. Mijn voorstel zou zijn: organiseer een beurs voor bedrijfsleven, kunst- en cultuurorganisaties om tot samenwerking te komen

Boekhouden, een vak apart

Al met al, we zijn er nog lang niet, de intenties staan op papier, maar nu de werkelijkheid en de invulling ervan. Het financiële verhaal is helaas ook weinig concreet

“Het bestuur van Koningshof gaat uit van een opbrengststijging van € 650.000,- in 2018 naar ruim 9 ton in 2022; De geraamde stijging van de kosten is voor een belangrijk deel gerelateerd aan de opbrengstenkant. Wanneer de opbrengststijging tegenvalt, zullen de kosten ook dalen, maar mogelijk niet evenredig.”

Maar er zijn ook grote vaste lasten die niet omlaag zullen gaan. Zelf ben ik niet zo van de cijfers, maar … heet dit nu creatief boekhouden?

Op hoop van zegen
Bea Scheurwater

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

8 Reacties

 1. Wim Smit
  4 mei 2017 at 17:47

  En………. nog even een aanvulling. 3 ton is niet vreemd. Het is de landelijke norm voor subsidiering van een theater. Als je dit er niet voor over hebt kan je het beter sluiten. Met deze aanpak is de jaarlijkse discussie eindelijk ten einde. Het kostte ieder jaar toch al ca 3 ton, als je de extra donaties meerekent. En niet te vergeten heel veel ambtelijke uurtjes werk die er nog eens bijkwamen, Met deze ingreep laat dit college zien dat ze de Koningshof graag willen behouden voor de stad. Jammer dat het niet 14 maanden eerder kon; had veel geld bespaard en ellende voor de betrokkenen

 2. Wim Smit
  4 mei 2017 at 17:40

  Even een correctie, Plan vorige bestuur zat ook op 3 ton en niet 2 !!!!!!!!!!

  • 4 mei 2017 at 18:14

   wij baseren ons met die twee ton op dit bericht waarin u wordt geciteerd:

   http://www.wos.nl/-koningshof-krijgt-voorschot-van-50-000-euro/nieuws/item?891816

   • Wim Smit
    4 mei 2017 at 20:35

    Dat is niet correct geciteerd dan. Wij hebben destijds een plan ingediend van 3 ton plus wat we, op verzoek, hebben terug weten te brengen tot 278000. Met dien verstande dat enige reserveringsruimte niet was inbegrepen. Ook de door ons gesignaleerde onderhoud achterstand van ca 4 ton was Not Done. (Stukken hiervan zijn in mijn bezit)

 3. Marcel Thomassen
  4 mei 2017 at 13:52

  Het is weer ’t oude vertrouwde Nederlands poldermodel verhaal, waar heilaas nooit een duidelijk overheids standpunt uitkomt of dat er politiek resoluut knopen op kunnen worden doorgehakt. De pest in dit land is dat al die politiek partijen en overheids diensten & organisatie’s (die elkander allemaal onderling haten, en meestal enkel hun eigen belang diennen en niet het alg. publieke), zo verplicht tot elkander zijn tot polderen. Er komt dan nooit een echt flux bestuursbesluit uit, maar iets halfslachtigs, iets halfbakkens; waarin elkeen (bestuur, politiek, ambtenarij) wel wat van zichzelf in kan terug vinden die door de wollige brij van het ambtelijk taalgebruik heenkijkt.

  Zeer inefficient & ondoelmatig. Plus het kost weer klauwen met geld. Niet alleen is de menselijke maat weer zoek, maar ook het gezond verstand.

 4. R. van Beek
  3 mei 2017 at 17:19

  Wanneer leren overheden nu eens om klare taal te spreken. Zet nu eens duidelijk en helder neer wie wat doet met wie en met welke middelen, en ook voor wie. Dit is niet moeilijk. Verder stoot af wat niet rendabel is, stop met deze bodemloze put.

 5. Dick.Pasterkamp
  3 mei 2017 at 14:00

  Toen de plannen voor de Koningshof gepresenteerd werden, heeft de VSP al zijn vraag tekens bij het plan gezet. Mijn vraag aan de Hr.Korthout die het plan in zijn portefeuille kreeg of dit niet te ambitieus was voor Maassluis, kreeg ik als antwoord, dat er allerlei subsidies aan vast zaten en daardoor ging het de gemeente niet zo veel ging kosten. Maar wat vroeg ik ,wat zijn de verwachten exploitatie kosten dan, dat was nog niet bekend. Later kwam hij juichend naar mij toe, dat de tribune werd betaald door het fonds Vlaardingen-Schiedam dat was weer een meevaller. Toen vonden wij al: het plan was te groot voor Maassluis, maar goed het kwam er. En dat het er kwam hebben wij geweten de ene ton na de ander verdween in de Koninghof en het einde is nog niet in zicht. Nu moeten zwaar gesubsidieerde instanties de boel gaan redden zoals ook Mevr. Scheurwater al vermelden, daar geloofd toch niemand in het is en zal een bodemloze put blijven.

 6. ton
  3 mei 2017 at 12:41

  “Het bestuur van Koningshof gaat uit van een opbrengststijging van € 650.000,- in 2018 naar ruim 9 ton in 2022; Ze zijn waarschijnlijk het -(min) streepje vergeten. Naar wat ik er van begrijp, heeft dit gebouw nog nooit een + gedraaid, waarom nu ineens wel? Maar het zou mooi zijn, dan zou subsidie ook niet meer nodig zijn.