De waarheid over gaswinning Gaag/Monster

MAASSLUIS | Soms geven columns aanleiding tot discussie en volgt er een reactie of een ingezonden stuk met een weerwoord.  Dat gebeurt ook met de column van Aad Solleveld die al jarenlang raadslid is voor Maassluis Belang. Wij gaan er vanuit dat hij met zijn recente column de visie namens zijn partij uitdraagt.

Weerwoord

De column van afgelopen dinsdag doet ons – het bestuur van Forum van Maassluis – naar de pen grijpen. Er wordt namelijk een verkeerde voorstelling van zake gegeven rond de vergunning voor het NAM gasveld en dat vinden wij kwalijk. We zien een onjuiste houding, te weinig kennis en lage betrokkenheid bij B&W en bij raadsleden en dat baart ons zorgen. We vragen ons serieus af waarom het College van de Gemeente Maassluis en het overgrote deel van haar gemeenteraadsleden zich zo opstelt.

Is het arrogantie of onwetendheid?

Nogmaals willen wij de burgers en politieke partijen en in het bijzonder het College oproepen hun zienswijze in te dienen voor 6 augustus (2 dagen voor bezorging).

Bestuur Forum voor Maassluis


Reactie op onjuistheden

Wij willen graag officieel reageren op de column van Aad omdat deze ons inziens serieuze onwaarheden bevat, hoewel hij door heel wat van zijn “persoonlijke vrienden” wordt bejubeld. Dit daagt ons daarom uit klaarheid in bepaalde zaken te brengen. Immers, de burger heeft er recht op dat wel de waarheid verteld wordt.

Wij zijn blij dat wij -in tegenstelling tot Maassluis Belang – (jeugdige) steunraadsleden hebben, die zich met zorg kwijten van hun taak. Daarnaast hebben wij ook een kader buiten onze fractie. Dit kader doet zijn best de belangen van de burgers van Maassluis serieus en zo goed mogelijk te dienen.

Laten we beginnen bij het begin om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

(Geen) zienswijze van B&W

Op 10 juli, vlak voor het reces, hebben wij een notitie aan het college van B&W overhandigd. Daarmee verzochten wij vóór 8 augustus, in navolging en in overleg met omringende gemeentes en provincie, een “zienswijze van de gemeente Maassluis” aan het Ministerie van EZ en K te versturen waarin duidelijk voorwaarden voor gaswinning kunnen worden gesteld.

In het bijzonder wordt door ons het thema “fracking” naar voren gebracht; een methode om onder zeer hoge druk restant gas uit de grond te krijgen. Naar ons idee zijn de geplande fracks namelijk veel zwaarder dan en niet te vergelijken met de al in het verleden uitgevoerde fracks want nu dient de NAM volgens artikel 1 van het ontwerp het seismisch monitoringnetwerk uit te breiden en volgens artikel 2 een vooropname van door de gemeente geselecteerde gebouwen te doen.

Onjuistheden van wethouder van Wees

Het antwoord van wethouder Gerard van Wees in de raad gegeven, luidt:

“Dat er in het plan niet gesproken wordt over fracking in het gebied Maassluis-Maasdijk maar dat het gaat om hydraulische stimulatie. Dat is een ander proces en daar is tot nu toe geen schade van bekend in de Nederlandse bodem. Geen nieuwe gegevens en we zien daarom geen reden voor zienswijze.”

Hydraulische stimulatie is fracking. Zelfs dat weet deze wethouder niet.

Hij gaat ook voorbij aan het feit dat er in het verleden al fracking is toegepast in het gasveld, wat echter alleen bij de belanghebbenden en insiders bekend is.

Ook vergeet hij te noemen dat metingen slechts na langere perioden zullen worden gedaan, dat de resultaten bijna een jaar op zich laten wachten en dat het kwaad dan al geschied is.

“Als het kalf verdronken is dempt men de put”. Dat is het principe wat zo vaak in Maassluis gehanteerd wordt.

Het is uitermate aan te raden dat de wethouder kennis neemt van onderstaand document van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te begrijpen wat fracking is

Onjuistheden heer Solleveld

Niemand neemt nog zijn verantwoordelijkheid

Dan komen we bij voornoemde column van raadslid Aad Solleveld die zegt:

“Ik zou kunnen schrijven over de commotie die lijkt te ontstaan over gasboringen in de nabijheid van onze stad. Het is bijzonder om te zien dat er plotseling mensen actief worden. Zou een tweede zienswijze van Maassluis enige invloed hebben op de besluitvorming? Met onze eerste zienswijze, zijn we al partij en kunnen te zijner tijd bezwaar maken tegen de besluiten, daar is geen tweede voor nodig.”

Over verantwoordelijkheid nemen gesproken.

Onze kritiek: deze stelling is onwaardig voor een technicus die zolang gewerkt heeft bij Rijkswaterstaat – een instituut wat bijna bestaat bij de gratie van uitgifte van vergunningen. Immers, de gemeente Maassluis heeft helemaal geen eerste zienswijze ingediend. De gemeente is, zoals gebruikelijk bij het afgeven van vergunningen om advies gevraagd. Dat hun adviezen voor het grootste gedeelte niet in het ontwerp zijn meegenomen is slechts terzijde. ALLEEN na het indienen van een zienswijze kan een gemeente in beroep gaan bij de Raad van State en NOOIT op basis van een advies. Dat dient de heer Solleveld als oud “rijksambtenaar” ook te weten; waarom dan deze misleiding?

Terzijde: Dat de heer Solleveld de feiten over welk gebied er onder de Aalkeetpolder valt (zie zijn kritiek in genoemde column) niet helemaal op een rijtje heeft, is hem vergeven, maar bovenstaande kan natuurlijk niet. De burger dient netjes en naar waarheid ingelicht te worden van de gang van zaken.

Het is aan te raden dat hij kennis neemt van onderstaand schema van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

9 Reacties

 1. Gerard
  29 juli 2018 at 20:11

  Ik mis in deze discussie een visie hoe wij straks Maassluis gasvrij maken alvorens wij het kind met het badwater weggooien waar blijkbaar sommigen hier geen moeite mee hebben door zich als tegenstander te gedragen.

  • Cees de Wit
   29 juli 2018 at 21:42

   1 … Bent u zo naïef te denken dat dát gas in Maassluis wordt gebruikt? Gas komt via het netwerk overal vandaan en afhankelijk van de pieken in verbruik zelfs vanuit buitenland.
   2 … De OVERHEID voert al langer de discussie dat we van het gas af moeten
   3 … Maassluis bouwt al enige tijd huizen zonder gas aansluiting

   dus we over uw vraag HIER niet een discussie te voeren

   • Gerard
    29 juli 2018 at 23:43

    idd, gasopbrengst is zo marginaal, dus waar maken we ons druk over.

    • Cees de Wit
     30 juli 2018 at 13:29

     Ik begrijp uit uw reactie dat u suggereert dat de gaagput marginaal is. Lezen en begrijpen zijn 2 dingen.

     Dat is wel duidelijk.
     Kennelijk wenst u de risico s te bagatelliseren.

 2. Aad Vriend
  26 juli 2018 at 21:09

  Meer info over de verschillen tussen hydraulische stimulatie en schaliegas fracken vindt u hier. https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/fracking-more-efficient-gas-production/fracking-wat-en-waarom.html

  • 27 juli 2018 at 09:30

   Geachte Aad (z’n) Vriend

   Tot onze verbazing nemen wij hedenmorgen kennis van de link die u in dit geval meent te moeten delen met ons. Natuurlijk kennen wij deze verschillen.

   We begrijpen echter alleen niet waarom u over schaliegas begint aangezien dit niet gewonnen mag worden in Nederland. Er is zelfs een verbod op commerciële winning tot minimaal 2023 door het kabinet afgekondigd.

   We zien ook niet wat dit met onze aanmerking op de duidelijk ontkenning van de wethouder – “er wordt GEEN FRACKING toegepast maar hydraulische stimulatie” – te maken heeft.

   Begrijp dat u op onze aanmerking over advies/zienswijze niets in kunt brengen aangezien dit aan een wettelijk procedures onderhavig is en dat u op deze wijze dan toch iets naar voren wilt brengen.

   Conclusie:
   U probeert de inwoners van Maassluis op een verkeerd spoor te brengen en wat nog erger is, u doet dat ook nog eens onder een pseudoniem wat wij niet helemaal begrijpen. Wij vinden trouwens dat iedereen recht heeft op zijn of haar mening, maar brengt die wel open en eerlijk naar voren en doe dat op basis van dossierkennis.

   • Aad Vriend
    27 juli 2018 at 21:17

    Geacht Bestuur FvM,

    Goed om te vernemen dat u de verschillen kent tussen hydraulisch stimulatie (fracken) en schaliegas fracken. Veel lezers van deze site, alsmede veel inwoners van Maassluis zullen waarschijnlijk niet zo bekend zijn met de verschillen tussen deze technieken. En dat wilde ik met mijn bijdrage graag verduidelijken, om zo enige mogelijke verwarring te voorkomen.
    Het staat u, en een ieder vrij om een zienswijze in te dienen. Ik wens u daar veel succes mee. Dat ik de inwoners van Maassluis op een verkeerd spoor probeer te brengen bestrijd ik. Dat er verwarring bij inwoners kan ontstaan over fracken blijkt overigens ook uit dit stuk in de Volkskrant van april 2018.

    https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nam-mag-gas-winnen-op-gronings-veldje-met-fracking-kan-dat-kwaad-of-zijn-de-zorgen-van-omwonenden-onterecht-~b2935967/

    Nogmaals, ik wil geen verwarring laten ontstaan. Dat laat ik wel over aan sommige politieke partijen.

    Groet, Aad (niet zijn vriend)

 3. leny muchall
  26 juli 2018 at 18:06

  Het is te hopen dat dit gebeuren wel juist opgepakt wordt en dat de politiek hun verantwoordelijkheid neemt en de burgers niet beduveld worden. Ook dit heeft met vertrouwen te maken.

 4. Arie Bos
  26 juli 2018 at 09:59

  Dat deze wethouder de werkelijkheid naar zijn eigen hand zet, is al jaren bekend. Denk bv maar eens terug aan de krokodillentranen tijdens de affaire Eitjes. Wie echt heeft opgelet kent veel meer voorbeelden.

  Het genoemde raadslid lijkt vooral geïnteresseerd in een verkeersvrije markt. Hij brengt daar vast zelf vele uurtjes door. Staat MB dan voor Mijn Belang?