MAASSLUIS | Er wordt achter de schermen gesproken over de verkeersproblematiek op de Noordvliet. Helaas zonder dat de achterban van de bewonerscommissie wordt geïnformeerd. Vandaar deze oproep aan de gemeente

 

Als de bewonerscommissie van de Noordvliet het inspraakorgaan is voor de bewoners dan zou het fijn zijn als zij de achterban informeren. Het is mij opgevallen dat de gemeente alleen zaken doet met de bewonerscommissie terwijl deze commissie totaal niet communiceert met de bewoners.

De brug is niet het probleem en ook de bootjes die aanleggen vormen (mijns inziens) geen probleem voor de bewoners.

  • sluipverkeer rondom spits en in het weekend zijn een probleem.
  • geen handhaving van het bestemmingsverkeer.
  • parkeervoorzieningen is een groot probleem.
  • hardrijders zijn een probleem (bezorgdiensten van maaltijden).
  • de snelheidsbeperkende maatregelen zijn een aanfluiting; alleen bezorgend verkeer en de vuilniswagens hebben hier last van.
  • verlichting is een probleem, de huidige lantarenpalen zijn niet effectief.

Als de commissie van de Noordvliet zich hierover buigt dan heb je de klachten van 95% van de vliet bewoners te pakken.

Gemeente doe je ding maar ga niet in op de grillen van 3 commissieleden die niet het algemene Noordvliet belang dienen.

een inwoner

Ronald (aka Parreron)

 

dit naar aanleiding van het nieuwsbericht:

Verkeersonveiligheid op de verlengde Noordvliet

 


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud