MAASSLUIS | U weet, woensdag a.s. zijn er verkiezingen. Je zou kunnen denken dat deze actie daarmee te maken heeft. Een klein beetje is dat zo. Dat komt omdat er nu, sinds ruim een jaar, ook een GroenLinks afdeling in Maassluis actief is. En daar voelt men zich betrokken bij de kinderen die hier al langer wonen en bij de eerdere kinderpardon regelingen buiten de boot vielen. Wij gaan onze gemeente vragen kleur te bekennen door de gemeente tot ‘Kinderpardongemeente’ te verklaren. Daarom deze actie. Al zo’n 25 steden gingen ons voor, daar is ondertussen door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd zich in te spannen voor het kinderpardon van deze groep kinderen. En daar mag Maassluis niet bij achterblijven.

Waar gaat het over?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier al meer dan vijf jaar wonen. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Maar hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus is nu het initiatief aan onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. We gaan ze vragen: maak van onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid.

© PR

Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden.

We willen dat kinderen die hier thuis zijn, niet worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

Nu roepen wij u op om de kinderen te steunen door de petitie te tekenen. Dat gaat via deze link

Petitie – Kinderpardongemeente Maassluis

Namens de kinderen: Dank u wel.

© Mick Otten

Henk van Woerden,

GroenLinks nr 5.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

5 Reacties

 1. Karin
  20 maart 2018 at 13:02

  Laat de gemeente Maassluis eerst maar eens zorgen voor hun “eigen inwonende” bewoners. Ik bedoel te zeggen, de eigen bewoners die bij de voedselbanken lopen. Help mensen met een uitkering door wat extra’s te geven op feestdagen organiseer een dag UIT voor hun kids…

  Maassluis heeft en kent ook armoede onder haar bewoners , kijk eens achter deuren bij de vele ouderen, pak dat eerst maar aan.
  Ook zo de vergrijzing word hier met de tijd groter helpt dát om kinderen hier te houden in ons straks “verlopen” Maassuizers?

  Of zou het weer een stunt zijn om ons weer beter op de “kaart te krijgen🤔
  3 stad op de ranglijst criminaliteitscijfers .
  Volgens mij: Dit doet een KIND geen goed, net zoals het kind mag blijven maar ouders gaan terug of andersom… dénk even na…ik noem dat gezindsmishandeling !

  Voor mij, Iedereen is welkom maar is de situatie veilig im land van herkomst dan iedereen terug,zowel ouders als kinderen.

  Maassluis helpt eerst haar eigen bewoners op weg daarna de rest
  Of …zijn we zo rijk dat Dit hier een filantropisch stadje is 🤔

  • Henk van Woerden
   21 maart 2018 at 10:42

   In de periode 2012-2014 was er, ook in Maassluis, aandacht voor het kinderpardon. Burgemeester Karsen heeft zich met succes ingespannen voor de verblijfstatus van een jonge asielzoeker.

   Daarna werd het stil. En in die stilte werd en wordt het terugstuurbeleid bikkelhard uitgevoerd.

   Vorig jaar heeft de tweede kamer een motie aangenomen die een ruimer kinderpardon bepleit. D66 en CU hadden het in hun verkiezingsprogramma staan. Echter, in het regeerakkoord komt er niets van terug. VVD en CDA wilden het niet.
   De bedoeling van de actie van nu is om het kinderpardon weer op de agenda te krijgen door te laten zien dat de bevolking er anders over denkt dan de Haagse politiek.
   Het aantal gemeenten waar nu een actie loopt is 137. Bij 27 daarvan is al een motie aangenomen waarin de burgemeester wordt gevraagd om opnieuw actie te ondernemen. Daar willen we Maassluis bij hebben.

   En natuurlijk steekt het ons dat er een rij mensen bij de voedselbank staat. En dat er aan de andere kant bij nieuwbouwprojecten vooral “het duurdere segment” aan de orde is. Waar geld kennelijk geen probleem is. De kloof tussen arm en rijk zien we ook hier in Maassluis steeds groter worden. Als ik daar wat aan kan doen……..

   En toch is dat onvergelijkbaar met wat in onze naam wordt uitgevoerd met de kinderen van asielzoekers. Kinderen die hier zijn geworteld, worden gestuurd naar een land dat ze niet kennen. Ze kennen de gewoontes niet, ze spreken de taal niet en vooral meisjes hebben het er moeilijk. Een bikkelhard beleid.

   Daar gaat deze actie over.
   We willen u vragen om, ongeacht uw politieke kleur, deze actie te ondersteunen.

 2. Dick Pasterkamp
  19 maart 2018 at 16:16

  Procedure is helder, geen kans op verblijf status direct terug sturen. Procedure moet binnen een maand afgerond zijn. helder en eerlijk.

 3. F.J.C.Vermeer
  19 maart 2018 at 10:35

  Het gaat hier om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Kinderen die hier zijn geboren of zijn opgegroeid en naar school zijn gegaan. Als je ze een pardon geeft betekend dit dat ze worden gescheiden van hun ouders, broertjes, zusjes, en overige familie. De vraag is of dit verstandig is om te doen, kinderen scheiden van hun ouders.
  Of betekend het dat dan de ouders ook een pardon krijgen en hier mogen blijven om voor hun kinderen te zorgen?
  Als dat laatste het geval is dan kunnen we wel stoppen met asielprocedures, want dan is het krijgen of hebben van kinderen al voldoende om een verblijfsvergunning te verkrijgen.
  Is het eerste het geval dan ben ik tegen omdat ik van mening ben dat je kinderen nooit moet scheiden van hun familie.
  Niet zo’n goed plan dus, er zal een betere oplossing gevonden moeten worden.

 4. Peter
  19 maart 2018 at 10:08

  Geen pardon geven….kor tnaar krachtig! !!!