Beste mede inwoners,

Maassluis o Maassluis, wat is er toch aan de hand in ons mooie stadje.

Koningshof
Neem nu de Koningshof, men komt er maar niet uit. Dure onderzoeksbureaus en (interim) managers. Het kan eenvoudiger en goedkoper en efficiënter.

Wat is toch die angst of is het onwil om het te vragen aan de burger? U weet wel diegenen die u betalen en wiens belangen u heeft beloofd te behartigen.

Vraag de burgers wat die willen, willen die film, dan komt er film. Theater? Welk soort theater!

Burgers moeten in hun eigen stad een zaaltje kunnen huren. Het argument dat dát ook in Vlaardingen en Schiedam kan is niet steekhoudend: ook winkelen kunnen we elders doen.

Enquête
Wil men een Koningshof die zichzelf kan bedruipen? Dan moet dus niet de visie van een artistiek directeur, wethouder of raad prevaleren maar de wens van de burgers, want ook subsidie is geld opgehoest door diezelfde burger.

Wie betaalt, bepaalt toch? Een digitale vragenlijst op de gemeentesite of op Maassluis.nu en een papieren vesrie bijgevoegd bij de Schakel, hoe moeilijk kan dat zijn? Veel ideeën zijn leuk, maar de hamvraag is, is het realistisch?

VVV en Van Kortenhof
Dat geldt trouwens ook voor de VVV, waarom die verandering? Liep het niet goed bij van Kortenhof?  Er zijn zeker pluspunten te noemen voor de nieuwe locatie, maar wat kost het? Er moet al zoveel bezuinigd worden. Gaat het weer om de uitstraling, de buitenkant, de schone schijn?

Het is tijd voor een mentaliteitsverandering! De overheid is er voor de burgers en niet andersom!

Bea Scheurwater

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    22 februari 2017 at 10:49

    ”THEATER!?”

    Van Koningshof Tot Kortenhof..,
    WANNEER EINDIGT DEZE SOF!