MAASSLUIS | Worden er achter de schermen reeds lange tijd spelletjes gespeeld door de zittende partijen? Het lijkt er sterk op. Sterker het staat vast! Dit is geen zuiver koffie.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er volgende maand aan. De politiek partijen binnen de gemeente Maassluis presenteren hun kandidaten en hun partijprogramma’s voor de komende vier jaar. Ik wens ze persoonlijk hiermee succes toe, in de verwachting dat wel de stem en de selectie procedures dienaangaande ordentelijk en zuiver op de graat – zowel intern als extern – worden toegepast, daar hebben wij kiezers in Maassluis recht op.

U weet wel, bestuurlijke integriteit.

In Maassluis echter leert de ervaring, dat er altijd gedonderjaag is binnen en rond de politiek partijen of de verkiezings- en stemprocedures, dan wel dat er sprake is van ongeoorloofde
belangenverstrengelingen.

Ook nu weer. Het betreft hier n.l. de deelnemerslijst van de partij Forum voor Maassluis en in het bijzonder een lid van die partij die hoog verkiesbaar op die lijst van Forum voor Maassluis staat, t.w. dhr. Peter Boeters, de huidige voorzitter van de VBBM (Vereniging Bewoners Belangen Maassluis).

Dát is een mijns inziens juridisch ongeoorloofde bestuurlijke belangenverstrengeling.

De heer Peter Boeters is namelijk in zijn rol als voorzitter van de VBBM nog steeds verantwoordelijk om namens die VBBM -zonder last en ruggespraak- dan wel andere persoonlijke belangenverstrengeling, de belangen van de deelnemende bewonersorganisaties binnen die VBBM, onpersoonlijk (dus niet namens een lokale politieke partij) te behartigen bij bijvoorbeeld college B&W, MaasDelta,wijkpolitie, de gemeentelijk organisatie’s & diensten, bij al Maassluis politiek partijen enz. etc..

Kortom, fair-play.

Waarom kaart ik dit aan? Mevrouw Bea Scheurwater (Verto-wijk, lid van VBBM in 2017) die verleden jaar het voornemen uitte om in Maassluis de politieke beweging “Forza! Maassluis” op te richtten, werd toen door de voorzitter van de VBBM Peter Boeters, die lokaal politiek en VBBM-belangen totaal onverenigbaar vond, subiet uit die VBBM gezet, wegens haar (alleen maar haar voornemen tot!) tot politiek activiteiten in de gemeente Maassluis, dat was ongeoorloofde belangenverstrengeling aldus Peter – Salpeter -Boeters.

Weg wezen Bea Scheurwater, Forza! Aldus Boeters.

Aanstaande zaterdag wordt in theater Koningshof om 16.00 uur de gehele kandidaatalijst van Forum voor Maassluis door hun voorzitter Jan van den Hoek publiekelijk voorgedragen met Peter Boeters -de voorzitter van de VBBM- in de top vier van kandidaten voor het Forum voor Maassluis. Kennelijk is “Boeters” dus al geruim tijd ondanks zijn VBBM voorzitterschapsfunctie, in het geniep politiek bezig, zonder z’n eigen achterban hierover te informeren om zo gemene zaak te kunnen maken met de politiek partij “Forum voor Maassluis”.

Hoe geloofwaardig of integer ben je dan nog met al dit gekonkelefoes, vraag ik me dan af?

Sterker het Forum voor Maassluis gaat aanstaande zaterdag aan een aantal bewonersorganisaties van de VBBM hun verkiezingsprogramma overhandigen op die bijeenkomst in de Koningshof in het bijzijn van de huidige VBBM voorzitter en politiek lid van Forum voor Maassluis voor de gemeenteraadsverkiezing: Peter Boeters, die ook nog eens als VBBM preases het programma van Forum voor Maassluis expliciet krijgt overhandigt.

Wat een vertoning.

Peter Boeters heeft mijns inziens precies nog 24 uur de tijd, om af te treden als de voorzitter van de politiek onafhankelijk organisatie VBBM. Zo niet, dan behoort hij gewoon -als hij nog politiek integer alsook nog bestuurlijk betrouwbaar wil overkomen- af te gaan zien van zijn voornemen om zich voor het Forum voor Maassluis in de raad van de gemeente Maassluis te kunnen laten selecteren.

Fraai is het allemaal niet. Weg wezen Peter, het is één van de twee of je bent geheel ongeloofwaardig.

Marcel Thomassen

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Jan Duinker
  11 februari 2018 at 21:31

  Als dhr. Thomassen het dan zo nodig vindt om iemand door het slijk te halen doe dat dan met de juiste informatie. Bea Scheurwater is geen lid van de VBBM geweest en is dus ook niet zoals hij dat zegt, door Peter Boeters de laan uit gestuurd. Toen Bea Scheurwater besloot om de politiek in te gaan was zij lid van de Bewoners Commissie Verto. Hoe zij daar weg is gegaan weet ik niet maar de informatie van dhr. Thomassen slaat dus helemaal nergens op.

 2. Marcel Thomassen
  8 februari 2018 at 13:38

  Ik heb inmiddels twee prive reactie’s -van kant nog wal en van erg laag allooi- mogen ontvangen van de fractievoorzitter alsmede oprichter van de politiek partij Forum voor Maassluis Jan vd Hoek, op de integriteits & fair-play kwestie die ik hierboven aankaart.

  De besturen van de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) en het Forum voor Maassluis, roep ik hierbij op een hun reactie publiek af te geven op bijvoorbeeld Maassluis.nu. om zich te verantwoorden. Dat zou hen sieren, de koninklijke laan uit in deze kwestie bewandelen zou ik dhr. “Peter Boeters” nu sterk willen aanbevelen.

  Het moge hierbij tevens duidelijk zijn dat hoeveel zetels het Forum voor Maassluis dadelijk ook mag binnen schrapen bij de gemeenteraadsverkiezingen, ze geheel niet college waardig is, en er ook niet in komt.

 3. Marcel Thomassen
  8 februari 2018 at 06:03
 4. Ria Hofman
  7 februari 2018 at 21:25

  en dan deze : Zeker 241 van de 1449 wethouders aftredend in 2014-2018 volgens dagblad Trouw