MAASSLUIS | Door de afschaffing van de kwijtscheldingsregeling van het Hoogheemraadschap van Delfland voor langdurig bijstandgerechtigden, gaan de bijstandgerechtigden er in 2017 al honderden euro’s op achteruit. De Gemeente Maassluis kort nu ook op de individuele inkomenstoeslag van langdurig bijstandgerechtigden uit bezuinigingsoverwegingen. De lokaal nooddruftigen zijn daarvan weer de dupe. Veel inwoners vervallen tot pure armoede, en denken ‘Ach, was ik maar en vluchteling’.

In Maassluis is thans geen sprake meer van een fatsoenlijk, duurzaam en oplossend armoedebeleid in Maassluis. Wel vraagt men zich binnen de gemeenteraad af waarom de mensen steeds meer schulden & achterstanden in Maassluis hebben … Door dit soort ondoordachte en niet-sociale beslissingen van het VVD-PvdA-CDA college en met instemming van de op sociaal domein zwijgende gemeenteraad.

Die besluitvorming blijkt uit onderstaande bekendmaking:

“Bij het vaststellen van de verordening individuele inkomenstoeslag in 2015 is de referteperiode vastgesteld op 1 jaar en de hoogte van de individuele inkomenstoeslag vastgesteld op € 370 voor (alleenstaande) ouders en € 530 voor gehuwden. Naar aanleiding van de vaststelling van de beleidsnotitie armoedebeleid MVS 2016 – 2019 en het daarbij behorende activiteitenplan armoedebestrijding MVS 2016-2019 herziet de gemeente Maassluis haar verordening individuele inkomenstoeslag en stelt de referteperiode vast op 3 jaren en de hoogte van de individuele inkomenstoeslag op € 200 voor (alleenstaande) ouders en € 350 voor gehuwden.”

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178434.html

 

Marcel Thomassen

FNV uitkeringsgerechtigden

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

6 Reacties

 1. 4 januari 2017 at 20:51

  vreemde is… vanuit de adviesraad vernam ik dat het potje voor dit inkomenstoeslag nog half vol was, omdat veel mensen die er recht op hebben het bestaan ervan niet weet. Er word ook niet echt veel reclame voor gemaakt.
  Intussen word het ook steeds moeilijker gemaakt.. ze vragen nu al een doktersverklaring?
  En om het nog erger te maken… mensen die er recht op hebben worden vlak hiervoor opgeroepen voor 1 of andere sollicitatietraining of wat dan ook, en dan vervolgens word de aanvraag afgewezen, immers zijn de kansen op een baan gegroeid doordat ze nu een training gehad hebben.
  Nabij meegemaakt.

 2. E.R.Heesbeen
  28 december 2016 at 14:42

  Stroomopwaarts, MVS weet (nog) van niets, althans dat beweren ze. Heb dit nagevraagd. Vreemd. Of ze houden het nog voor zich. En dan ook nog de afschaffing van zuiveringsheffing waar ik al jaren kwijtschelding van kreeg. Hoe breng je de mensen verder in de problemen.

 3. 24 december 2016 at 22:48

  Dit Maassluisse-college en wethouders begint aardig op het Haagse kabinet te lijken en zelfs de Partijen kloppen maar alleen het Haagse CDA heeft alleen nog een beetje gevoel voor de mensen die het minste bedeeld zijn in deze ,,Eerste (Stad?) aan de Waterweg. Misschien moeten wij ook deze vastgeroeste ambtenaren en raadsleden ook maar inruilen.

 4. Martijn van Leerdam
  24 december 2016 at 19:22

  Da’s makkelijk gezegd, Scheurwater. Want wat is de menselijke maat? Als je dat gaat afspreken, komen er toch weer regeltjes van. Daar ontkom je niet aan. Er mag best wat gebeuren aan het armoedebeleid. Daar ben ik het van harte mee eens (en de mensen die wekelijks in de rij staan bij de voedselbank ook). Maar aub wel met goede afspraken en regeltjes.

 5. Ronald
  24 december 2016 at 13:52

  Eens met B. Scheurwater

 6. B. Scheurwater
  24 december 2016 at 11:10

  Statistieken, regeltjes, we willen de menselijke maat weer terug .