MAASSLUIS |  Tijdens het Jong Talent Concours in de afgelopen week waren er diverse toehoorders die voor specifieke kandidaten kwamen maar ook een open oog en oor hebben voor andere uitvoerenden. De heer Art Zegelaar deelt met ons zijn observatie.

Maassluis,

Ik noem het bewust een ‘observatie’, want dat is het natuurlijk. Het heeft verder niet zo’n invloed. De spelers waren in alle gevallen fantastisch. Maar… natuurlijk voldoend aan wat het oor van de jury hoopt of verwacht te horen.  Ik wil als leidraad nemen, dat – ook volgens de presentator – het niveau over de hele lijn hoog was, dus ook buiten de prijswinnaars. Ikzelf heb maar 1/9 deel gehoord. Daar waren twee fantastische jonge violisten bij, die misschien niet produceerden wat de leden van de jury (misschien reeds) als verwachting in hun onbewuste hadden geformuleerd. Maar als toehoorder hoorde ik dit wel en ik was misschien in dit opzicht iets neutraler. Idealiter wil je toch dat de prijzen representatief verdeeld zijn over de deelnemende uitvoerders. Dat kan nooit precies kloppen. Ten eerste omdat Den Haag jong talent school een enorm goede school is… Maar feit is ook dat het ‘enorm’ moeilijk was. Dan had ik graag een andere balans gezien.

Mijn observatie: Een Leuk Concours en Concert, wel een beetje teleurgesteld dat de prijzenverdeling een beetje incestueus blijkt.

Bij het strijkkwartet Borodin bij de 8 – 12 jarigen kwamen ze ‘heel verbaasd’ tot de ontdekking deze ze allemaal van dezelfde school kwamen. Daarmee kwam de derde prijswinnaar – iemand van datzelfde kwartet – ook uit dezelfde school. Een klein onderzoekje wees uit dat ook Job Honee uit de Jong Talent school van Den Haag komt. Daarmee komen dus alle prijswinnaars van 8 t/m 12 jaar uit de Jong Talent School van het Conservatorium van Den Haag.

Nu de 13-17 jarigen. Mathijs van Delft, gitaar wist ik al, want hij werd twee jaar geleden toegelaten en had bij ons op de Dag van de Romantische Muziek gespeeld. Het viel mij op toen hij kwam aanlopen en naar de trombonist ging luisteren dat het leek of zij elkaar kenden. En ja hoor de begeleidster Natasja Douma is als begeleidster coach aan het conservatorium van Den Haag aangesteld en beide begeleidingen vergen heel veel tijd om in te studeren en samen te spelen. Dus ik hoef eigenlijk naar de overigen al niet meer te zoeken.

Dat maakt de prijzen val een feestje voor de Jong Talent School in Den Haag en laat het festival nu precies dit jaar zijn omgedoopt in Jong Talent Concours.

Nu waren het allemaal uitstekende uitvoeringen, daar niet van, maar uit het hele land is goed gespeeld en de presentator vermeldde keer op keer dat het gehele niveau hoog was en de jury het moeilijk moest hebben gehad. Alleen het ene uur maandag 18:30 uur dat ikzelf kon horen was reeds heel veel uitstekends te beluisteren. En dat is niet fijn, omdat een conservatorium docent toch met een speciaal oor luistert en vanzelf dat terugvindt in leerlingen uit de eigen koker.

Dan stoort het mij een beetje dat men deed bij het interview van het jonge strijk kwartet, alsof het zo heeel toevallig was dat ze allemaal naar dezelfde school gingen.: “Wat leuk! Ahum… alle prijswinnaars komen kennelijk uit dezelfde koker…”

Misschien wordt het tijd de jury volgende jaar eens te wisselen. In ieder geval met bekwame input van buiten conservatoria. Of als blijkt dat de jury ook nog eens uit dezelfde koker komt als de prijswinnaars, dan was kennelijk op een of andere manier de uitslag niet zo heel moeilijk als de presentator veronderstelde.

Nogmaals, dii doet niets af aan de uitstekende uitvoeringen van de prijswinnaars.

Het is namelijk MIJN observatie en MIJN reactie op een bepaalde dag. Meer niet. Minder ook niet.

Art Zegelaar

Art Zegelaar is een Gediplomeerde Muziekleraar en uitvoerder die lang in Nieuw Zeeland heeft gewoond en gewerkt. Hij woont en werkt nu in Rotterdam waar hij zijn muziekstudio heeft, maar ook online muziek lessen geeft. Hij slaagde cum laude (Class 1) voor BAHons van Liverpool University met Piano Performance en Compositie en Associate en Licentiate Diploma’s van Trinity College in London naast een Diploma in Music van Open University in England. Art heeft veel muziek geschreven o.a. een Opera, een Ballet en een Piano Concert. Hij gebruikt vele instrumentale combinaties en in zettingen voor Theater, Dans en Orkest. Zijn werk in vier delen voor Blazersensemble met harp en percussie (Aeon) is in Londen uitgevoerd door Trinity College in een programma naast New York Counterpoint van Steve Reich.

Art Zegelaar School voor Piano heeft studenten opgeleid van beginners niveau tot diploma niveau en klassieke muziek en improvisatie en jazz. Hij is de oprichter van ‘De Muziek Experience’.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud