MAASSLUIS | Soms moet je publiekelijk kwaad worden, wil een boodschap aankomen. Dus schrijft Yvonne op persoonlijke titel over een ervaring of liever een aanvaring .

 

Jongelui luister aub,

Er zijn mensen die volledig schijt hebben, als ik het zo mag zeggen, aan de kwetsbaarheid van ouderen of de mensheid in het algemeen. Schijt hebben aan alle afgesproken regels rondom Corona. Vooral jongeren denken onoverwinnelijk te zijn.

Dat resulteerde in de supermarkt in opgetrokken wenkbrauwen van een jongedame die zich niet hield aan de afgesproken afstand. “Ik moet toch pinnen”, zei het wicht toen ik haar hierover aansprak. Ik raakte, terecht, geïrriteerd en deelde het wicht mede dat “dit toch een serieus wereldwijd probleem was en ze toch vooral goed moest na denken hoe zij zich gedroeg”. Maar ach, het wicht haalde haar schouders op en trok zich weer terug in haar egoïstische wereldje, inclusief oortjes en telefoon.

Talk to the hand, the face ain’t listening, ten voeten uit.

© PXB-CC pexels

Ik vind dat veel jeugd (let op: niet alle jeugd, er zijn ook jongeren die zich juist inzetten momenteel) zich wentelen in hun egoïstische wereldje. Een wereld  waarin zij alles moeten en willen hebben, de schulden de pan uitreizen en iedereen voor ze moet wijken. Dat zij denken te kunnen leven als God in Frankrijk, zich zo gedragen. Wordt er niet geleerd aan deze jongeren hoe met geld om te moeten gaan? Dat je eerst moet werken, dus sparen en dan pas kopen in plaats van schulden aan te gaan? Krijgen die jongelui thuis de ernst van de Corona situatie niet uitgelegd of zijn hun ouders net zo, vraag ik mij af.

Dan zie ik een jongeman fietsen samen met een vriendin. Hoestend als pesterij of grapje (wat een lol), de weg vervolgend. Voor wie mij kent, resulteerde dat natuurlijk in een “spoor je wel” roepende Yvon.

Dan zien ik de Haagse markt op tv waar mensen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, waarschuwingen negeren en zij aan zij gezellig boodschappen doen. Begrijp jij het…ik niet.

Daar zijn toch een flink aantal leeghoofden, echt hersenloze, die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Dat zij “toch niet dood gaan” aan dit virus, hun leven verder kunnen voorzetten zoals voorheen. Net beseffen dat door hun gedrag uiteindelijk ook iemand van hun familie ernstig ziek kan worden en dood kan gaan. Dat zij zo egoïstisch zijn dat het niet tot hun door schijnt te dringen dat zij juist andere weerloze zwakkere in onze samenleving kunnen besmetten. Maar niet alleen weerloze of zwakkere, iedere ander door dit storende egotrippende gedrag.

Maar ook mensen, die wel verstand hebben, tenminste, dat dacht ik, maken de opmerking “ach met de pest ging ook iedereen dood, ik maak mij er niet druk om, ik krijg het toch niet”. Dan hoor je dat en dan denk je, hoor ik dat nou goed? “Wat nou als iemand van jou gezin komt te overlijden aan dit virus, reageer je dan nog zo makkelijk”, was mijn vraag. Dat was een te directe vraag.

Maar de pest, de griep, ja… daar gaan of gingen mensen aan dood. Klopt, normaal met de griep gaan ook vele mensen dood, in 2019 ruim 2900 personen. Klopt, maar niet in een korte tijd. Maar nu, op dit moment, zitten we in een situatie waarin we met zijn allen moeten zorgen dat onze IC niet overbelast raakt, want anders gaan er nog vele vele mensen dood omdat ze niet behandeld kunnen worden.

Wanneer gaat dit nou eens doordringen, tot vooral de jeugd?

Ouders, wees medemenselijk en wijs uw kinderen op de gevaren van het niet houden aan de RIVM richtlijnen.

op hoop van beter gedrag,

Yvonne Boeckx


KLIK en LEES:

Dit is voor de jongeren en voor …

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  26 maart 2020 at 22:29

  “Mijn haren rezen ten bergen…….,

  toen ik vanmorgen las dat personeel van een supermarkt op onbeschaafde manier
  werden aangesproken door klanten die weigerden om het verplicht winkelen met
  een winkelwagen op te volgen!”.

  Sommigen waren zo erg overstuur dat zij door collega medewerkers weer tot bedaren
  moesten worden gebracht, dat zijn dus volwassen mensen waarvan je het niet verwacht.

  Ook hoorde ik iemand zeggen het is ver van mijn bed, ongelofelijk en dat het allemaal
  flauwekul is zoveel mogelijk binnen blijven afstand houden en geen handen schudden.

  Dat hoorde een kind van ongeveer 15 jaar die adrem reageerde met, U weet niet wat
  U zegt mijnheer U slaat wartaal uit en bent dom bezig.

  Het overgrote deel van de jeugd is gelukkig verstandig genoeg en volgen de richtlijnen
  die ons worden aangewezen door het RIVM zonder problemen op!