MAASSLUIS | Fractieleider Jan van der Maarel (VSP) meldt dat zij partij ervoor gaat: Jongeren betrekken bij de cultuur van Maassluis!

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.

De VSP hecht grote waarde aan het betrekken van jongeren bij de cultuur van Maassluis via het Cultuurmenu en bepleit het toevoegen daaraan van de sinds enkele jaren succesvolle Kindermonumentendag. Wel is actualisering van het Cultuurmenu gewenst. Muziekonderwijs voor kinderen in het primair onderwijs vinden wij van groot belang en dat zal in de komende periode wederom een speerpunt van de VSP zijn.

Ook kennismaken van alle kinderen met Jeugdtheater vinden wij belangrijk. Expressie en affectie worden gestimuleerd door dat aanbod. Muziek en theater zijn meer dan toevallige vakken die je kunt geven of niet. Het helpt kinderen zich emotioneel en intellectueel evenwichtiger te ontwikkelen. Het zijn vakken waarin samen doen centraal staat, en dat helpt om samen leven als  grondhouding te ontwikkelen. Dat muziek maken slim maakt hebben wereldwijd talloze onderzoeken aangetoond.

Muziek maakt slim!

Muziekkorpsen, orkesten en zangkoren hebben draagvlak en vervullen een behoefte binnen de samenleving. Er is jammer genoeg sprake van terugloop, met name waar het aanwas van nieuwe jonge leden betreft. De gemeente dient deze vorm van kunst en cultuur te stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen. Van de verenigingen zelf verwacht de VSP de bereidheid tot meer samenwerken en over oude grenzen heen te kijken.

Jan van der Maarel


Voetnoot van de redactie

Communicatie is belangrijk. Ook over wat er al is. Wij kenden het bestaan van onderstaan niet. Wist u dat wel en heeft u deze al eens bezocht?

Zo is er een aparte pagina op de website van de gemeente voor het cultuurmenu.

https://www.maassluis.nl/cultuurmenu/

Ook is er een heuse eigen website:

Kies voor Cultuur Maassluis

Tot slot: Er is ook een eigen website voor

Kies voor Sport Maassluis

 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Cindy
    31 maart 2018 at 21:22

    Nou, dan ga je genieten van dit nieuws: aan de zomerschool werken een hele lijst aan culturele aanbieders uit Maassluis mee! De reacties zijn overweldigend! Dat wordt dus een powerzomer!